Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Malulen Emeklilik Şartları Değişiyor

40 yılı aşkın bir süredir yürürlükte olan malulen emeklilik yasasının büyük bir kısmı değişiyor. Yeni düzenlemelere göre; kalp, böbrek, karaciğer nakli yapanların aylıkları kesilmeyecek.

Şeker hastası olan vatandaşların da malulen emeklilik hakları yeni yasa ile gündeme alındı. Yeni yasa ile organ nakli ve kronik hastalığı olan kişiler de malulen emekli olabilecek.  Ayrıca kalıtsal hastalığı olanların da malulen emekli olmaları gündemde.

Kimler Malulen Emekli Sayılır?

Kişilerin çalışma gücünün %60 ını kaybettiği Sağlık kurullarınca tespit edilir ve iş kazası yada meslek kazası sonucu bunu kaybederse, onay verilmesi halinde malul sayılırlar.

Maluliyet Tespiti Nasıl Yaptırılır?

Meslekte kazanma gücünün %60 ını kaybeden kişiler ikametgahının bulunduğu adresteki Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak başvurarak yapılır.

Kişinin malul sayılabilmesi için 1800 günlük malul, yaşlılık ve öüm sigortaları primlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Eğer prim gün sayınız eksik ise hizmet borçlandırılması yaparak başvurabilirsiniz. Oluşan borcu kişi kendisi ödemek zorundadır.

Malulen Emekli Olma Şartları Nelerdir ve Nereye Nasıl Müracaat Edilir?

Malulen Emeklilik Şartları Çalışma hayatının zorluklarının yanında çalışma ortamlarının gün geçtikçe güvensiz olması iş güvenliğinin hiçe sayılması ve bunun yanında sağlıksız çalışma koşullarının da etkisiyle çalışan vatandaşlarımızın iş kazaları sonucunda uzuv kaybına bağlı olarak birçok rahatsızlık yaşayabilmektedirler. Malulen Emeklilik Şartları içerisinde Bu rahatsızlıklar sonucunda kaybedilen uzuv oranına göre çeşitli sosyal güvenlik uygulamaları yapılmaktadır. Eğer iş kazası belirli bir oranda uzuv kaybına neden olmuşsa hem fabrikadan yüklü miktarda tazminat alınması hem de gerekli sosyal güvenlik kanunlarına göre rapor ve benzeri uygulamalardan faydalanmasıdır.

Malulen Emeklilik Şartları için SGK tarafından bu tarz bir iş kazası sonucunda uzuv kaybetme oranı %60 ve üzeri olma durumunda malulen emekliliği hak etmeyi gerektirmektedir. Malulen emeklilik için ilk olarak işi girildiği zaman malulen herhangi bir rahatsızlığın olmaması gerekmektedir. Yaşanacak maluliyetin iş girdikten sonra yaşanmış olması gerekir. Malulen emeklilik için özür oranları %40-59 arası, %60-79 arası veya %80 ve üzeri yaşanılmış olması gerekmektedir. Bu oranlara göre sigortalı prim gün sayıları değişmekte ve emeklilik yaşı ile birlikte gün sayılarının da değişimi söz konusudur. Eğer sizde bu oranlar arasında iseniz yapmanız gereken bağlı bulunduğunuz ile giderek gerekli evraklarla birlikte dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Malulen Emeklilik Şartları için gerekli Başvuru sonuçlarını ise, ister SGK il müdürlüklerinden isterseniz de SGK’nın İnternet sitesinden sorgulama yaparak yapabilirsiniz. SGK’nın İnternet sitesinde malulen emeklilik sorgulamaya girerek TC kimlik numaranız ile birlikte sorgulama yapacak sorgulama sonunda emeklilik hakkının kazanılıp kazanılmadığı belli olacaktır. Emeklilik hesabı için “Malulen Emeklilik Sorgulama” işleminizi buradaki sayfamızdaki emeklilik hesaplama formundan yapabilirsiniz.

malulen emeklilik
Malulen Emeklilik Şartları

Malullük sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir?

Malulen Emekli olmak içim 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25,26 ve 27 ci maddeleri ile düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.

Malulen Emeklilik Şartları için Malullük sevk işlemleri

Malulen Emeklilik Şartlarını yerine getirmek için Malullük sevk işlemi yaparken nelere dikkat edilmeli, Sağlık kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri , sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır.

Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır.

Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır.

Nasıl Malulen emekli Olunur?

Malulen Emeklilik Şartları hakkında önemli konulardan biride, Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.

Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran %60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir.

Esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca %80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca %25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir.

Malullük aylığına Nasıl hak kazanma şartları aranmaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları için ilgili Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük aylığının başlangıcı

Malulen Emeklilik Şartları için gerekli aylığa bağlanmak için 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

299 Comments on "Kimler Malulen Emekli Olabilir?"

commenter
aynur turgut kaya | Eylül 2nd, 2013 at 18:42

ssk girişim 1995.toplamda 3700 ü aşkın prim gün sayım var.07.09.1974 doğumluyum.2012 ocak ayında mitral kapak ameliyastı oldum serbest çalışıyorum.bu haktan faydalanabilirmiyim.

commenter
bekir altuntaş | Eylül 24th, 2013 at 21:07

ben hemofili a hastasıyım 10 yıl bağkur ödemem var malulen emekli olmam için ne yapmalıyım yeni yasada

commenter
mustafa küçük | Eylül 24th, 2013 at 23:10

benim babam 1952 dogumlu ssk girişi yok şeker hastası iki defa anciyo oldu gözleri %60 görmüyor son çıkan malünen emeklilik yasasından yararlanabilirmi?

commenter

ben 9 yıl diyazize girdim şimdi nakili hastayım çalışıyorum otelde çalışan kişi faydalanırmı yoksa çalıştığı yerle ilişkisi kesilirmi emekli olduktan sonra herhangi bir engel olurmu

commenter

babam 1976 dogumlu.kalp krizi gecirdi.bir dara stend takildi.panik atak var. belinde uc fitik var. 5300gunluk sigortasi var.sizce emekli olabilirmi?

commenter
namiye kaya | Ekim 9th, 2013 at 13:03

ben kolumdan sinirsıkışması nedeniyle ameliyat oldum belimde 3 yerimde boyun fıtığım var ve şu an elimi kullanamıyorum 50 yaşındayım ve çalışmak zorundayım fakat elim işlevini yapamadığı için çalışamıyorum 8 aydır elimin iyleşmesini bekliyorum 3000 günüm var bende bu kanundan faydalanabilirmiyim

commenter
halit kıvrak | Ekim 16th, 2013 at 23:15

merhaba ben hataydan yazıyorum benim 2 senelik tarım işçisi sigorta primim var serbest tarlalarda çalışıyorum şiddetli kalp çarpıntısı yaşıyorum birde sinir hapları kullanıyorum kalp çarpıntısı başlayınca çalışamıyorum namaz kıldıgımda eğilince çarpıntım oluyor nefesim kesiliyor acaba bende başvurabilirmiyim malulen emeklilige beni dinlediginiz için teşekkürler…saygılarrr

commenter
polat kılıççeken | Ekim 21st, 2013 at 20:29

mrb ben emes hastasıyım 1000 günlük sigorta pirim var arada bir ataklar geciriyorum ben malulen emekli olabilirmiyim olursam nasıl olurum bana yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin saolun tşklerrrr…

commenter
polat kılıççeken | Ekim 21st, 2013 at 20:30

mrb ben kocaeli gebzeden emes hastasıyım 1000 günlük sigorta pirim var arada bir ataklar geciriyorum ben malulen emekli olabilirmiyim olursam nasıl olurum bana yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin saolun tşklerrrr….

commenter
osman altun | Ekim 22nd, 2013 at 13:48

10yildir tespit edilen kironik aslim hastasiyim mobilyada calisiyordum zorlaniyordum tekstile calistimordada zorlandim bu sikintiyla nakliyeye basladim bu arada be ynim de iki adet timor lezyon gibi birseyler cikti cerrahpasa tip fak.. Bana sen bu halde calisamassin dedi nakliyeyi biraktim eski isime mobilyaya dondum zorlaniyorum 27yildir ssk.liyim 6000. Civarinda gun sayim var
Emekli olabilirmiyim

commenter

kronik astım bronşit hastasıyım ayrı zamanda akcıgerimden intahap alındı.4seneden bu yana ilaç tedavisi görüyorom ama hiç faydasını göremiyorum budısında küçükken sarılık zatura menenjit geçirmişim sag kulak organlarım kurumuş benım 1250gun ssk var 550 gün askerlik yaptım benım malulen emekli olmaya hakkım var mı teşekkürler

commenter
SERAP BÜBER | Ekim 24th, 2013 at 15:05

Merhaba,
Ben Doğuştan Polikistik böbrek hastayım, yani Kronik Böbrek Yetmezliğim var. Yakında Nakil ya da dializ tedavisine başlanacak. 04.10.1989 İşe giriş tarihim 5.000’in üzerinde gün sayım var ve yaşı beklediğim için halen çalışmaktayım. Hastalığım ilerlediğinden dolayı malulen emekli olmak istiyorum fakat emekli maaşlarının malulen emeklilikte çok kesintiye uğradığını öğrendim. Bu doğru mudur? Emekli olduktan sonra tekrar çalışmam yasak mı? Bu konularda bilgi vermenizi rica ederim.
Teşekkürler.

commenter
vedat yildiz | Ekim 24th, 2013 at 22:50

Ben ankilozan spondinit,hastasiyim.son 2 yidir agrilarim cekimez bir hal aldi.calisacak durumda degilim.bu hastaligin tedaviside yok.bu durumda nasil emekli olabilirim.tsk..

commenter
şükrügünçiçek | Ekim 28th, 2013 at 22:06

ben 1993te aldım sigortamı 2900pirimimvar ayağımda menüsküs vebelimde kuyruksokumunun yukarısında eğrilikvar bu ikii beni çok zorluyor yaşım 45 zor çalışıyorum acaba bende faydalanabilirmiyim

commenter

1972 doğumluyum yaklaşık 30 yıldır kronik astım boranşit ve yüksek tansiyon rahatsızlığım var pirimimi doldurdum şu çalışmakta oldukça zorlanıyorum malülen nasıl emekli olabilirim

commenter

Babam 3 kez beyin ameliyatı oldu . Vücudunun sağ tarafını güçlükle kullanıyor .Uzuvlarında azalmalar oldu .49 yaşında ve 3200 iş günü sigortası var . Malülen emekli olabilir mi ?

commenter
İsmail Karabulut | Ekim 31st, 2013 at 22:55

By passlı ömür boyu ilaç kullanan ve yeni yasayla kendisi veya yakınları
malülen emekli olan var mı bilgi alabilir miyim?

commenter

Mrbsigortagirişim 1990 ve 1973 d.luyum 7500 ğirimim var 1999 yılındameniere h<ast. yakalandımçoktedavi gördümama gçmedş ve işitmesorunu başladı cihazdakullamayabaşladımfakat cihazlarda idare etmiyor maulelnemekli olabilirmyşm . emekli olursammaaşta çok düşüş oluyormu

commenter

Benim bir gözüm amelyatlı gözümün önünde sis var göremiyorum birde reflü hasdasıyım

commenter
Durmuş Bakırcı | Kasım 4th, 2013 at 21:58

Ben tıp 2 şeker hastasıyım + hipertansiyon hastası oldum + yaşım 38
ssk ‘lı 21 yıl oldu 6600 günüm var ve heyete girdim 9 ayın 13’de
şeker 325 çıktı + 3 aylık şeker oranı 10.1 çıktı bu kağıtlar ankaraya gitti cevap bekliyorum bu şartlar altında emekli olabilir miyim ?

commenter

ms hastasıyım 6 yıldır sürekli ataklar içindeyim en sonunda yürümem bozuldu sürekli rapor veriliyor ve 5 yıldır kendime iğne yapıyorum ama yine sağlığım düzelmiyor

commenter
Şenol varilci | Kasım 5th, 2013 at 06:37

Senol varilci 1983 dogumluyum
%56raporum var 3100 gün sgk var sgk girişim2001
nezaman emekli olurum

commenter
AYŞE AVŞAR | Kasım 7th, 2013 at 16:23

9 yıldır r.a hastasıyım. 1998 yılından girişim var 4000 iş günüm var. tnf ilaçları kullanıyorum. emekli olabilirmiyim

commenter

ben iki sefer kalp kapagım degişti ve soltaraftan kısmi felç geçirdim 2300 gün ssk pirimim var emekli olabilirmiyim ssk tam teşekküllü hastaneye sevk yaptı nasıl takip edebilirmiyim yaredımlarınız için teşekküe ederim 05437165628 ali şahin

commenter
benhur fatih canslz | Kasım 7th, 2013 at 23:01

Ben 1980 dogumluyum 3500 gun sigortam car mundane 12 til once not is kazasi sonic as el 3 parmagimi kaybetim o zmanda air hastened raporlarim car sms Benin is kazasi oldugu til sigortali deyildim o zaman mahkemeyede vermedik Benin fallen meekly olmam icon ne yapcam laziness yardimci olursnz vol sevinirim 0212 618 84 60 bunumaradanda ulasabilirsimlz

commenter

ssk mayulen 01 09 2013 emeklilikdilekçesi verdim daha sonuç alamadım

commenter

01 09 2013 emeklilik nazaman beli olur

commenter
erdar demirci | Kasım 8th, 2013 at 14:49

BEN 1.1.1997 YILI ÇİFTCİ BAĞKURANA KAYITLIYIM 12 YIL 4 AY YATIRDIM 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİM EMEKLİ SANDIĞI YATIYOR 5 YILDIR 2010 YLINDA KALP KIRİZİ GEÇİRDİM VE BAYYPAS AMALİYATI OLARAK 5 TANE DAMARIM DEĞİŞTİ AYNI ZAMANDA ŞEKER HASTASIYIM VE İNSULİN TEDAVİSİ GÖRÜYORUM SABAH 25 ÜNİTE AKŞAM 22 ÜNİTE YENİ ÇIKAN YASAYA GÖRE MALÜLEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM TEŞEKKÜR EDERİM

commenter

ben 2003yılında kollarımda yani omuzlarımda fazla kemikten dolayı ameliyat oldum şimdi aynı sorunumdan yine her iki omuzumdan ameliyat olucam 1994girişli 70 günlük ssk var cocuklarımıda düşüyorlar bir yıl eksigim kalıyor doğrumudur*ssk mıbaşlatıp mı ameliyata gitmelimiyim malulen emekli olabilirmiyim tşk.

commenter
İsmail furta | Kasım 11th, 2013 at 21:01

Sol böbrekte tespit edilen 7 cm bir yaranın olumsuzluğu nedeniyle doktorların acil böbreğimin alınmasının gerektiğini söylediler ve böbreğim alındı ve malulen emeklilik için 2013’ün 3. ayında heyete çıkltım heyet beni onkolojiye sevk etti onkoloji uzmanı benim böbreğimin kanserli olduğu için alındığını söyledi senin tahlil sonuçlarına baktığımızda yarın başka bir organımda canlılık göstermiyeceğinin bir garantisi yok bu nedenle 3 ayda bir sürekli olarak ilaçlım tomografi çekilip erkan müdahale için takipte kalmam gerektiğini söyledi ve bana dosya açtı bunun yanında ilk konturolde kalp ana damarında 2 santim genişleme gördü bunun gizli tansiyonun sebep olabileceğini söyladi ve muhakkak bir kardiolojiye gitmemi söyledi ve gittim burdaki kardioloji doktoru zaynı tespiti yaptı ve bir böbreğimin alınmış olması nedeniyle tansiyon ilacı veremiyeceğini söyledi ve iki ayda bir konturole gelmemi istedi ben altı bin gün üstünde 25 yıllık sigortalıyım ve son üç yıldır bağkurluyum ben 1 eylül yasasından emekli olabilirmiyim

commenter
huseyin önder | Kasım 12th, 2013 at 23:40

benım sol bobreğim alindirenal nefrektomırccbana dr.yuzde 10 rapor verdi halbukikanserden dolayı yuzde 20 daha eklemesı lazım benı amelıyat eden dr.rum kontrol altında olacaksın dedı3 ay sonra ultrason yaptır altı ay sonra tomografı çektırecen dedı obur bobreğinde cıkmıyacak garantisi yok dedi
benı yuzde 30 hakkımı gasp ettığinı duşunuyom çunki benım klas 3 burger hastasiyim yuzde 50 raporum var ayak baş parmağim ampute yuzde 3bana uruloji yuzde 10 verdiğinden emekli olamadim
allah bildiği gibi yapsin hakkimı vermedi
yol gosterırseniz sevınırım duaci olurum

commenter

1. 9. 2013 TARHİNDE ÖZÜRLU EMEKLİ DİLEKÇE VERDİM BELİ OLDUMU

commenter
mehmet şah şık | Kasım 13th, 2013 at 20:21

Ben 1 sene once askerde kalp kapakcigi degisti ssk
dan 330 gunum var 1992 dogumluyum malulen emekli
olma ihtimali varmi

commenter

2003te belfıtından amaliyat oldum 2009da fizık tedavı de 40gün yatım sonra 2013 te tekrarfizik fizik tedavide 30 gün yattım rahatsızlığım halan devam etmekte çalışıyorum ama çok zorlanıyoru bu malulen emelilikten yaralana bilirmiyim pırim gün sayım 5665 bana bilgi verirseniz memun olurum

commenter

merhaba iyi günler yeni yasaya göre acıklayacagım hastalıklar üzerinden emekli olabilirmiyim doğuştan tek böbrek yapılan kontrollarde saglam oldugunu gözüküyor ama hipertansiyon hastasıyım kullandıgım raporlu ilaçlarım var 2 ay kadar oluyor şeker hastalıgı başladı insülüin kullanıyorum yeni başladım gastronojik rahatsızlık olarak 12 parmak bagırsagımda asit ve reflü hastasıyım geceleri agızdan su gelme malulen emeklilik için gün sayım 3000 güne yakın

commenter
huseyin kerkin | Kasım 16th, 2013 at 23:55

8 yasımdan beri epilepsi hastasıyım 1973 doğumluyum toplam 3224 gunum var bu yasadan yararlanabilirmiyim

commenter
mustafa yüksel | Kasım 18th, 2013 at 01:13

merhabalar ben 15.12. 1977 doğumluyum 6 yaşından bu yana sara hastasıyım 29.04,1998 de bağkura yazıldım 4 yıl 6 ay 2 gün bağkur pirimi ödedim 01,08,2003 de ssk lı olarak işe başladım 3554 gün ssk pirimim var. 2008 ağustos ayında yüzde kırk rapor aldım. ne zaman emekli ola bilirim. bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim

commenter

Selamlar.Ben 1998 yılında işe başladığım iş yerinde çalışmaktayım.ama bir sorunum var işim gereği ayakta çalışmaktayım.ama malesef ayakta Durmakta zorlanıyorum.acaba emekli olma şansım varmı.teşekkür ederim.

commenter
serkan mustafa özpınar | Kasım 21st, 2013 at 14:47

15.01.1985 DOĞUMLUYUM 2000 YILI MAYISINDA ”HERPES ENSEFALİTİ SEKELİ”
TEŞHİSİ KONULDU.%40 ÖZÜRLÜ RAPORUM VAR.HALEN ÇALIŞMAKTA OLUP 2686 GÜN PRİM
ÖDENMİŞ GÖRÜNMEKTEYİM.
NE ZAMAN MALULEN EMEKLİ OLABİLİRİM? NE KADAR MAAŞ ALABİLİRİM.

commenter
Ayşe demiröz | Kasım 24th, 2013 at 13:40

01.02.2004 Tarihinde tarım sigortasına kayıt oldu 01.02.2012 tarihinde tarım sigortasında ayrıldım tarım sigortam yasa gereği aylık 15 gün olarak hesaplandı 15 gün üzerinden 9 yıl 1620 ödedim 02.02. 2012 tarihinde tarım bağkuruna geçtim halen 30 gün üzerinden tarım bağkurumu yatırmaktayım ben 15.05.1959 doğumluyum YÜZDE ELLİ SAKATLIK Raporum var malulen nasıl emekli olabilirim

commenter

ben 01-01-1965 dogumluyum işe giriş tarihim 10-09-1979 tarihli ve şu an gün sayım 2400 günüm var %60 saglık raporum var engelli olarak bazı iş yerlerinde calışdım şeker hastasıyım ama insülün kulllanmıyorum ve ruhsal bozukluklarım oldugundan verilmiş ve şeker hastalıgından dolayı sinirlerde deformlar oluşmuş hastalıklar oluşmuş bu yüzden ben calışamayacak kadar kendimi kötü hissediyorum zaten yaşım geregincede bende zaten hareket azlıgıda var agrılarımda cokruh halimde cöküntüde ve kendime zor bakan birisiyim işimde zaten mevsimlik oldugundan kapandı şu an calışmıyorum ben malülen emekli olmak istiyorum acaba olabilirmiyim kuşadası davutlarda yaşıyorum aydınamı kuşadasınamı nereye gitmem gerekiyor bana bilgi verebilirmisiniz

commenter
tevhide uğur | Kasım 28th, 2013 at 12:02

ben 02-01-1976 doğuluyum 01-07-2010 dan bugüne kadar istege bağlı bağkurluyum tolam da 1100 günüm var ve kironik böbrek hastasıyım 100de 90san özürlüyüm nezaman emekli olurum ve nereye gitmem gerekir teşekkür ederim

commenter

ben bel kayması sorunu ile 4 kez ameliyat oldum en son 6 adet civi takıldı ayakta durmakta zorlanıyorum tedavim halen devam ediyor çalışmakta zorlanıyorum 1850 günüm var malulen emekliliği hak edebilirmiyim

commenter
coşkun erdoğan | Aralık 1st, 2013 at 00:13

eşim 13 yıldır tip 1 diyabetli 8yıldırda trafik kazasından dolayı ayagında platin takılı deynek yardımıyla yürüyor günlük ihtiyaçlarını zor yerine getiriyor2000 yılından sigorta girişi var 850 gün yatmış pirimi var ne yapmam lazım

commenter

1995 ten beri tüborkilos hastasıyım tedavi gördüm 8 senedirde astım buronjit hastasıyım sigorta pırımım doldu yaşı bekliyorum emekli olabilirmiyim işe girişin1995 bilgi verirseniz sevinirim teşekür ederim

commenter
huseyin gurbuz | Aralık 1st, 2013 at 23:26

4000 is gununu doldurdum 2000den sigorta baslangicim var yasim 31 1983 dogumluyum yeni hastaneye gittim ozurluluk raporumda % 50verdi vergi dairesine evraklarimi verecem ne zaman emekli olurum

commenter

benim 98 de ssk giriş var 702 iş gün ve %46 rapor var çocukları saydırdıgımda 2160 iş gün yapıyor ben ne zaman emekli olurum ??? cevap verirseniz sevinirim…

commenter
HÜSEYİN TURGUT | Aralık 5th, 2013 at 22:14

1971 doğumluyum.1989 sigorta girişim var 5800 gün ödenmiş prim günüm var .2012 yılında açık kalp ameliyatı oldum mitral kapak değişti.çalışmaya devam ediyorum.emeklilik şartları bizleride kapsıyormu.

commenter
cengiz koşğer | Aralık 6th, 2013 at 20:50

ben tek böbrekliyim 2400 günüm var mağduren emekli olmak istiyorum inşat işçisiyim 1974 doğumluyum emekli olabilirmiyim

commenter

iki yıl önce iş kazası geçirdim ve yüzde 42 rapor aldım ve 6 ay önce sgk ya verdim 6 aydır bi haber alamadı sonucu nezaman ve nereden öğrenebilirim aceba

commenter
eyup gunaydın | Aralık 8th, 2013 at 17:14

ıkı kalcamdan femur basi rahatsızlıgımdan dolayı amelıyat oldum su an ıkı kalcamdada protez femur bulunmaktadır. ayrıca bu amelıyatlardan sonra sag bacagım dıgerıne oranla 3 cm kısaldı normal yuruyemıyorum acaba benımde malulen emekli olma sansım varmı bu konu hakkında bana goruslerınızı bıldırırsenız sevınırım saygılarımla

commenter
CEYLANİ ÇABUKER | Aralık 8th, 2013 at 17:40

%85 raporum var prim günüm dolu neden red edildi. 05/04/1967 doğum yılı .

commenter

1968 doğumluyum 11 yildan beri kronik astim hastasiyim 2200 prim gunum var malulen emekli olabilirmiyim.

commenter
şaban bingöl | Aralık 16th, 2013 at 07:46

1966 dogumluyum 2001 birden 2013 dek sesakam yattı ben uc yaşında cocuk felci gecirdim raporum yuzse 80 sen maalulen emekli olurmuyum sizden ricam beni aydınlatın saygılar

commenter

1997 yılında sigortalı olarak çalışmaya başladım hala sigortalıyım,.1982 doğumluyum 2003 yılında sağ , 2009 yılında sol böbrek bezim alındı, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet rahatsızlığım var ilaç kullanıyorum, görme ve işitme bozukluğum var. Mesleğim oto tamirciliği ve mesleğimi bırakmak zorunda kaldım. Mesleğime uygun iş bulamadım. Malulen emekli olma şansım varmı. İlginiz için tşk.

commenter
alparslan kocatürk | Aralık 17th, 2013 at 10:22

astım ve insüline dirençli diabet-şeker hastasıyım.ayrıca belimde 3 adet fıtık var.allarjik rinit ve buna bağlı olarak reflü ve gastrit hastasıyım.yaptığım iş ise toz ve kimyasallar içeren tehlikeli işler grubuna giriyor.91 senesinden beri sigortalı ve 5100 primim var.emeklilik şartlarım konusunda tarafımın bilgilendirilmesini arz ederim.

commenter
şerife cakmak | Aralık 18th, 2013 at 11:49

merhaba ben 2006 yılında dogum yaptıktan hemen sonra sag bacagımda iltihablı kan pıhtısı oluştu yürümek ve atakta durmak ayalarım yerde iken oturmak yasak idi suan hala tedavim devam etmektedir simdi bacagım aşırı derece de şiş mor ve damarlarım dısarıya taştı kızarıklık ve yanma diz kapagımın altındanda kasma var 4 yıllık sigortam var işe gidemiyorum malülen emeklilik sansım varmıdır teşekkür ederim

commenter
Hülya özgüc | Aralık 19th, 2013 at 06:16

Hayırlı günler ben yurt dışında yaşamaktayım.eşime2012yılında akcigerkanseri oldu ve her iki tarafında var ameliyat etmedi doktorlar metestas olduğu için kafasında da çıktı bende typ2şeker hastasının tansiyonum var depresyon hastasıyım eşim ve ben Türkiye’den malülen emekli olurmuşuz Türkiye’de çalışmılıgımız yok bana ve eşime bilgi verirseniz memnun oluruz eşim sakatlı durumu almanyada 100 de 100 saygılarımla

commenter
murat yıldız | Aralık 20th, 2013 at 10:50

hayırlı cumalar 26.06.2013 tarihinde % 82 engellı raporumla sigortalı emeklılık daire başkanlıgına evraklarım ulaşmış ve evraklararımın kayboldugunu soyluyorlar dılekce yazmama regmen sonuc yok bunun için nasıl bır yasal süreç başlatabilirim bilgi verirseniz memnun olurum
saygılarımla …

commenter
MEHMET TIRKAZ | Aralık 21st, 2013 at 18:45

05/12/2012 beyin kanaması geçirdim . buna bağlı hiper tansiyon , diabet , raporlu hastayım…. gece uykudan uyanmalar sıklaştı benim malulen emeklilikm şansım nedir .. pirimim 3300 gün yaşım 20/05/1955 dogumluyum . saygılarımla

commenter
selim sarikaya | Aralık 23rd, 2013 at 19:55

01 01 2002 siğorta girişim var 2004 yılında böbrek nakli oldum %76 raporum var 3884 gün sigortam çıkıyor ne zaman emekli olabilirim

commenter

Herkez’e slm’lar ben bundan 3 sene önce trafik kazası geçirdim beni doktorlar ölümden kurtardılar çok şükür şimdi ise doğru dürüst konuşamıyorum beyin’im’den konuşma merkezim’de sorun varmış birde sol bacağım’da şişkinlik var hap kullanıyorum doktor’un dediğine göre ömür boyu bu hap’i kullanmak zorunda mişim

ben şuan 20 yaşındayim askerlikten çürük aldım

bana yüz’de kaç rapor verirler
bilginizi istiyorum

bana bu numaradan ulaşabilir siniz lütfen
05355780330

commenter

sağ gözüme 2005 yılında herpekssimpleks denen bir virüs bulaştı ve 1999 yılından buyana yurtdışına tır şöförü olarak çalışıyorum türkiyede ssk dünyagöz fakülteler özel doktorlar yurt dışında özel doktorlar gitmediğim doktor kalmadı ve geçmedi iki ilaç kullanıyorum gece araç kullanamıyorum buda şirketle beni zor duruma düşürüyor 1996 dan ssk başlangıcım var malülen emeklilik hakkına sahip olabilirmiyim teşekkürler

commenter
YASAR PEHLİVAN | Aralık 27th, 2013 at 15:46

SLAM BENIM ESIMIN SSK PRIM GUN SAYISI TAMAM SADECE YAS BEKLIYOR AMA SU AN KANSER HASTASI TEDAVI GÖRUYOR MALLULEN ERKEN EMEMEKLI OLABILIRMI BILGI VERIRSENIZ SEVINIRIM

commenter

diyabetliyim askeri hastaneside çürük raporu aldim diyabeten dolayi askere gitmedim geçen serne bursa devlet hastanesine baş vurdum 2560 gün pirim günüm var 100/20 verdi bunun için ne yapmaliyim şekerden dolayı nasil emekli olurum

commenter

1975 dogum 1994 yıl sonu sigorta başlangıcım var prim günüm ise 2700 gün . benim gözümün biri tembel digeri ise az görüyor bide psikolojik sorun larım var . tedavi ye gidiyorum ama bir türlü iyileşemiyorum doktorlar böyle yaşamaya devam edeceksin diyorlar . kendimi işe güce veremiyorm malulen emekli olmam için prim günüm ve saglık durumum yeterli seviyedemi ögrenmek istiyorum ..

commenter

babam 1948 doğumlu ilk sigorta tarihi 1968 . bu tarihten itibaren 2010 ,a kadar toplam pirim sayısı 1051 gündür aralık 2013 de baypas ameliyatı oldu 2010dan beri ssk lı olarak çalışmıyor.askerlik borçlnmasını yatırıp 1800 güne tamamlarsak yüzde 60 rapor alırsak babam malulen emekli olabilirmi

commenter

1973 doğumluyum ilksigortalı işe girişim 1994 2013 yılına kadar yatan primlerim 2535 gun dur engeliyim %55 oranında engel raporum var sol göz görmeme ortapedik sağ kalça platın var scolyos omurka eğikliği koah rahatsızlığım var malulen emekliliğe hak etiş olurmuyum

commenter
murat akçay | Ocak 1st, 2014 at 13:19

1972 doğumluyum tsk da uzm j.çvşum 1994 de görevime başladım. halen çalışıyorum 1.5 yıldan beri şeker(diyabet) hastasıyım.insuline bağlı değil ilaç alıyorum.malulen emekli olabilirmiyim.

commenter

1300 gün sigortalı sağlık sektöründe çalışmaktayım.3 yıldır 2. derece mitral yetmezlik ve darlık tanısı ile takip edilmekteyim.Valvüloplasti operasyonu geçirdim. Raporlu kullandığım ilaçlarım var.malülen emeklilik şartlarında 2. dere yetmezlik hastalarının faydalanacaği konusunda yazıyı okudum.Yalnız benim gün sayım az ve yaklaşık 6 yıldır sgk girişim var.Bu yasadan faydalanabilirmiyim nasıl öğrenebilirim.Yardımcı olursanız sevinirim.

commenter

06 16 1973 dogum tarihim elinde askeri saklatlık raporum var işe giriş tarihim 1990 sigorta günüm 5550 iş günü doldurdum emekli olabilirmiyim sakatlığın yüzde 60olacağını biliyorum benim sakatlığının yüzde kaç olduğunu bilmiyorum hastaneye gittim araştırma yüzde kaç olduğunu söylemediben ne yapabilirim bana bir yol gösterin not prim gün sayısını doldurmuş olan yüzde 60 dan düşük oğlan sakatlar için emeklilik nasıl olur özellikle buna cevap arıyorum

commenter
kasım saymaz | Ocak 5th, 2014 at 19:15

12.06.1985 doğumluyum 01.01.2000 işe giriş 2700 sgk günüm var. astım ve hepatitB sağlık sorunum var erken emekliliği hak ediyomuyum bilginize ihtiyacım var .teşekkürler

commenter
kadem edemen | Ocak 5th, 2014 at 19:20

merhaba
16.01.1980 doğumluyum iş giriş tarihim 15.07.1995 suana kadar 4400 günüm var doğuştan sağelim yok %60 raporum var ne zaman emekli olurum

commenter

08 01 1980 doğumluyum işe 1999 yılında başladm sigorta girişim de aynı bir yıldr diyabet hastasıyım şekerim 771 olarak hastaneye yattım şuan sanayide çalıimaktayım baya zorlanıyor hastane raporum var nasıl emeklı olabilirm saygılar

commenter
atila akman | Ocak 8th, 2014 at 13:17

Ben 39 yasindayim belimde omur kemigi kaymasi var 2 defa amaliyat oldum 3 cuncuyu oldugumda pilatin takılacagini soyluyor doktorlar pilatin takildiginda maluen emekli ola bilirmiyim. Tesekkurler

commenter

Merhaba ben 2002 de kot kumlama işinde çâliştim 2011 yilinda yüzde 60.8 meslek hastaliği raporum var sigortam 1211 gün bu şartlar altinda başvurup eksik günlerimi tamamlarsam malulen emekli olabilirmiyim

commenter
irfan taştan | Ocak 9th, 2014 at 13:25

merhaba ben bır bobregımı kaybettım 8500 gun prımımvar malulen emeklı olabılırmıyım tsk

commenter
dursun ali karbuz | Ocak 9th, 2014 at 15:05

sıgorta günüm 4414 gündur. sag gözüm 100 de 100 görmuyor.zamanla tek gözüm uzun vade bakınca agrı yapıyor karıncalanıyor.çalışamıyorum o nedenle iş bıraktım şaun boştayım.ben maglumen emeklı olabılırmıyım…..

commenter

Mrba.ben 15 mart 2013 tarihinde bi iş kazasi sonucu visteye çıktım ve 30 nisanda ameliyat oldum.06 şubat 2014 tarihinde tekrar kontrolün var yani 10 ayı geçmiş olucsk istiraatim muhtemel olarak 1 yıli aşkın zamandır kesintisiz çslişamamış olucsm ne gibi haklarim olabilir SGK ve iş yerinden bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkürler iyi çalışmalar.

commenter
cemile aksu | Ocak 9th, 2014 at 21:27

cemile aksu ocak o9 01 2014 saat 21,30 merhaba ben göğüs kanseriyim raporlarım var ve sgk baş vurdum malülen emekli oldum 8 aydır maş alamıyorum sgk tekrar müracat etik bizi hastaneye sef etiler ve sağlık kurulundan sürekli ret ediliyor ama şimdi çıkan yeni yasada tüm kanser hastaların emkli ola bilcekler deniyor ben hala ilaçlar kulanıyorum ve piskiyatir tedavi görüyorum ve hastaanedeki saglık kuruluna piskiyatir doktoru seize verilen ilaçlar tedavi edecektir 2009 dan beri kulanıyorum çünkü hstalığımı duyduğumda rahtsızlandım ve hala piskiyatiri ilaçlarımı kulanıyorum lütfe tarafıma bilgi verilmesini rüca ederim

commenter

Merhabalar.dün ahmet ismiyle bıraktığim iş kazasi ile ilgili cvabinizi bu e postaya atabilimisiniz e posta adresim yanliş yszilmiş teşekkürler iyi çalişmalar.not 15 mart tarihli iş kszasi sorusu için cvp vermenizi önemle rica ediyorum.

commenter

mrh ben beyinden ameliyat oldum hidrosefali diye tanıkonuldu yalnız şant takılmadı hala kontrollerim devam ediyor hala rahatsızlıgım devam ediyor acaba malulen emeklilik için başvuruda bulunsam onaylanırmı cevap vermenizi önemli rica ediyorum saygılar

commenter
ismail koçer | Ocak 11th, 2014 at 14:58

2 yıl önce karaciğer nakli oldun .96 dan beri bağkur mükellefiyim 2010 da terkimi verdim yüzde 80 ağır özürlü raporum var ve yeniden sağlık kurulunda rapor verildi acaba emekli olabilirmiyim

commenter

mrb ben askerde rahıtsızlaşdım ve kalp amaliyatı aldım cürege cıkarıp askerligimi 6 ay kadar yatım bitirdim ordan bir rapor verdiler birde devlet hastanesinde yüzde 42 i rapor aldım süresiz calışamaz raporu 56 ay bag kurum var 1000 güne yakında sigortam var malülen emekli olabilirmiyim şu an

commenter

1976 dogumluyum 1992 sigorta girisim var.3100 prim gunum var.1995 yilinda troid kanseri nedeniyle ameliyat oldum gerekli tedavileri oldum.Kalbimde ise mitral kapak hastaligi var.2012 yilinda omuzumdaki sinirler arasindaki arasinda bulunan kist yuzunden ameliyat oldum ve bunun sonucundada sol kolumda guc kaybi ve kas erimesi var.Bunlarin yanindada psikiyatri ilaclarida kullaniyorum.Calismak istiyorum.Fakat vucudum yorgunlugu maalesf kaldiramiyor.Sizce malulen emekli olabilirmiyim.Cevaplariniz icin simdiden teskkurler.

commenter
mehmet sarı | Ocak 13th, 2014 at 23:57

merhaba ben 15 yıldır tek böbrekliyim vede böbreyim çürümüş alınmış idi vede askerede bu yüzden gidemedim vede şimdi ise yeni yeni çeşitli hastalık lar meydane geliyorbende çok zorlanıyorum artık çalışmakta ama benim pirimim 3078 gündür eyer ben rapor alır isem emekli ola bilirmiyim şu an sigortalı bir yerde çalışmıyorum sizce pirimim yeterlimidir acaba

commenter
Mustafa IŞIK | Ocak 16th, 2014 at 10:54

Sayın Mehmet SARI

Malulen emeklilik’de şuan için 21 tane hastalık belirtiliyor ancak organ alınması bu maddeler içerisinde yok yeni hastalıklarınızın meydana geldiğinden bahsetmişsiniz Bununla ilgili olarak Doktorunuzdan bu hastalıklara ilişkin bir rapor kağıdı alıp sgk kurumuna gidip bildirmelisiniz madedeler içerisinde eğer bahsettiğiniz hastalıklar var ise gerekli işlemleri yetkililer yapacaktır . Geçmiş Olsun .

commenter
murat dinar | Ocak 14th, 2014 at 21:39

merhaba ben 1978 doğumluyum 5 sene önce kansere yakalandım.ama hala kontrollerim devam ediyor.çalıştıgım ortam kanser hastalarına uygun değil.tozlu ve riskli 4500 ödenmiş primim var.ama hala çalışıyorum.malülen emekli olma hakkım varmı.ne yapmam gerekiyor.

commenter
Mustafa IŞIK | Ocak 16th, 2014 at 10:44

Sayın Murat DİNAR Bey.

Tüm kanser hastaları, tanı aldıktan sonra koşulsuz olarak 18 ay boyunca malul kabul edildi. Bu hastalara ayrıca tedavi süresince maluliyet hakkı verildi.
Kanserlere ve endokrin hastalıklara bağlı gelişen ve tedavisi olmayan ağır elektrolit bozuklukları listeye eklendi. Kemik iliği naklinden itibaren hastalar 12 ay süreyle malul kabul edildi.Yani sizde doktorunuza durumu belirterek Malulen emeklilik için başvuruda bulunabilirsiniz.

commenter

merhaba ben sol kalca total kalca protez var ve sag kalcamdada hareket eksikligi var artı 1400 ssk günüm var uzun zamandırda ödeme ve sigortalı bir işte calışmıyorum ben malulen emekli olma şansım varmı bilgilendirseniz sevinirim.. tşkler..

commenter
Mustafa IŞIK | Ocak 17th, 2014 at 09:45

Sayın Masal

Malulen emeklilik için 21 hastalıktan bahsediliyor Bunlar arasında bahsettiğiniz rahatsızlıklar yok . Zaten devlet bu tarz hastalıklar ve rahatsızlıklar için personel istihdam etmektedir (ÖMSS). Bununla ilgili olarak SGK ve İşkur birimlerinden Bilgi alabilirsiniz (Geçmiş Olsun)

commenter

sayın lütfi bey babam 1956 doğumlu 1974 te sigorta girişi var.babam şuan sgk nın mağduru babamın çalışıp kazandığı primleri sğk isim benzerliğinden dolayı başka birinin üzerinde gösteriyor babamın primleri şuan eksik emekli olamıyor.şuan sğk ya açılmış bir davada devam ediyor davadan kazanacağı primleride alsa dahi yine emekli olamıyor.55 yaşında emekli olması gerekiyorken bu olaylar nedeniyle emekli olamıyor. 2007 yılından beri babam mağdur. babam şuan 58 yaşında çalışamıyor üç yıl kaybı var halende devam ediyor bu olaylar nedeniyle psikolojk tedavi altında babamın emekli olabilmesi için ne yapması gerekiyor.saygılarımla…

commenter

merhabalar;1991 yılından bu yana bir filin çalışmaktayım. 22 yıllık sigortalıyım.7839 prim günüm var.Fakat 2008 kasım ayında emes rahatsızlığım çıktı.5 senedir Yani emes hastasıyım.Malulen emekli olabilirmiyim.

commenter

ben 1974 doğumluyum 1987 yılında açık kalp kapağı ameliyatı oldum, 1998 mart ayında sigortam başlatmıştım,şuan çalışmakta zorlanıyorum ben malülen emekli olabilirmiyim? bana yardım ederseniz çok sevineceğim.çok teşekkürederim.

commenter

malülen emekli olabilmek için başvururken sigortamız açık olması şartmı?kapalıykende başvuru yapabilirmiyiz?teşekkürederim.

commenter
basri şenkal | Ocak 21st, 2014 at 13:57

1957 doğumluyum ve 01.05.1990 yılında sigortam başladı. 2013 yılı sonunda toplamda 1205 prim günüm var tek gözümde işlevini yitrdiğinden 1800günden geriye kalan 595 prim gününü borçlanıp malülen emekli olabilir miyim. olabilirsem eğer ne kadar bir borçlanma çıkar ve alacağım aylık tutarı ne olur. kolay gelsin iyi çalışmalar.

commenter
ramazan ekmekci | Ocak 22nd, 2014 at 00:05

be Behçet hastasıyım karaciğerimde 2 adet 1 cm büyüklüğünde kis var yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanıyorum iki kulağımdan ameliyat oldum sağ kulağım yüzde 25 duyuyor yakını görme me problemim var malulen emekli olma ihtimalim varmı 3200 gün sgk primim var teşekkürler

commenter
şenol baysal | Ocak 22nd, 2014 at 18:38

Ben Şenol kalpbimde pil var karaciger de yaglama var gözümde kuruluk var ilaç kulanıyorum sjögren sendromu ile akciğer tutulumu bel fıtıgım var
mide kanaması geçirdim maulelen emeklilik red geldı ne yapmam lazm

commenter
cengiz koçan | Ocak 24th, 2014 at 19:12

ben cengiz koçan 1973 doğumlu ssk başlangıcım 1985 toplam primim 2485 gün sol ayağımda 10 santim kısalık ve aynı zaman da damar tıkanıklığı amalıyatı geçirdim bu günümden ve malullüğümden negibi birr yarar göre bilirim ssk görevlilerine selam ve saygılarımla arz ederim

cengiz koçan tel mesaj da gönder seniz sevinirim 05063828698

not askeri raporum 100/ 58 olmaktadır

commenter
günay pekdemir | Ocak 24th, 2014 at 21:55

benım bir gözüm görmuyo obiride kurukluk var iki elımde sınırsıkışması var bel fıtdıkği var evişleride çalişiyorum çok zorlanıyorum benım 1560günüm var iki çocuk boçlaması var ödersem maulelen emeklı olabilme için ne yapabilirim teşekkürler

commenter
cevat çalışkan | Ocak 24th, 2014 at 22:38

01 09 1972 1996 tıdan 2014 yılına kadar bir fiil calışmaktayı 6000 günüm oldu istene 5700 gün son iki yıldır pisiyatri tedavi görmekteyim sinir ve uyku bozuklugu var malülen emekli olabilirmim nereye muracat edecegim

commenter
Mehmet Veysi UZUNCA | Ocak 25th, 2014 at 16:12

%/40 özürlüğüm var Geçirilmiş AKÇİĞER TÜBERKİLOZU VE SFT RAHATSIZLIGINDEN ALDIM ASKERLİK YAPMADIM MUAF 1999 SİGORTA GİRİŞİM VAR ŞUAN SİGORTA GİRİŞİM 871.GÜN VAR TOPLAMDA 3600 GÜN DOLDUGUNDA FAYDALANABİLİRMİYİM KAC YILIM KADI SAYGILAR.. 507 341 21 35

commenter
tuncay körpe | Ocak 26th, 2014 at 20:07

02.26.1971 doğumluyum. 1994 den bu yana çalışıyorum. 6000 prim günüm var. 1994, 1999, 2013 yıllarında beyin tümörü ameliyatı geçirdim. malulen emekli olabilir miyim? maaşım ne kadar olur?

commenter

Merhaba.
Annem 52 yaşında 3 kez bel kaymasindan ameliyat oldu
Belinde 6 adet platin civata var . Yaklaşık 1 yıldır diz altında
Sıvı kist birikmesi oluştu ve şuan zorla yürüyor. Sigortasını 1800 e
Doldurduk . Malulen emekli olma şansı nedir.? Teşekkür ederim.

commenter

1992 sigorta girişim var toplam pirimim 2300 dür fıtıktan ameliyelim ilk okul 2. sınıfa giderken ameliyet olmuştum şimdi fazla ayakta kalınca veya ağır iş yapınca ağırı yapıyor (ameliyetim yenmemiş testen yani ön yumurtalıklardan.)

commenter
YUSUF ÇİFTÇİ | Ocak 28th, 2014 at 02:38

yusuf.ben 36 yaşındayım yüksek tansiyon hastasıyım artı şeker hastasıyım seker hastalığından dolayıda gözlerin çok rahatsız hatta gözlükde takıyom işe başlangıcım 06,01,2005 2827 gün pirimim var ben MALÜLEN EMEKLİ OLMAM İÇİN NE YAPMALIYIM YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKÜRLER

commenter
MEHMET BEKTAŞ | Ocak 28th, 2014 at 14:46

ben 37 yaşındayım iş kazasında sol gözümü tamamen kaybettim iş kazası geçirdigimde çalıştıgım işyeri bana tutanak tutmadı ben bu şartlarda emekli olabilirmiyim BANA BUKONUDA YARDIMŞI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM

commenter
dinal şahin | Ocak 28th, 2014 at 15:09

ben halen çalışıyorum 2000 günüm var ssk girişim 11 1 1996 yüzde 40 raporum var 26 04 1971 dogumluyum nezaman emekli olurum

commenter
Ercan Satık | Ocak 29th, 2014 at 23:02

23 Yıldır şeker hastasıyım 42 yaşındayım. SGK’dan 6000 günüm var. İlk günden beri inslin kullanıyom … diyabetim tip2 … malünen emekli olabilirmiyim ???

commenter
serdar artan | Şubat 3rd, 2014 at 12:06

ropor sonucu bekliyorum verdigim tlf nosu iptal oldu nasıl öğrenecem sonucu yeni numaramı versem olurmu 05356886343 ilgilenmenisi rica ederim

commenter
ERGİN KANCA | Şubat 4th, 2014 at 15:51

01,06,2013 itibariyle 1880 günle kalp yetmezliği hastalığımdan dolayı malulıyete başvurdum kalp 50 hipertansiyon 10 göz 19 oranlarıyla raporumu teslim ettim tekrar kalpten kontrol istendi onuda yaptım kalp40 hiper tansiyon 10 olarak verdi fakülte doktoru 12 ay 2013 de ret cevabı geldi tekrar inceleme istedim ona da ret cevabı aldım neden malulen emekli olamadım bu konda bi,lgi almak istiyorum. yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla

commenter

mrb benim 2000bin gün pirimim var bir kaçtane rahtsızlığım var kronik astım bel ve boyun fıtığı bide nörofobromatisiz hastasıyım tedavisi yok bu hastalığın ilacıda yok vücüdümün heryerinde lezyonlar var emekli ola bilirmiyim malulen

commenter
cennet deveci | Şubat 5th, 2014 at 21:45

askerlık yapmamıs ve ssk gunu olmayıp yuzde 40 raporu olan emeklı olabılırmıııı lutfen cevap acıl

commenter

sgk primimin dolmasına 1 yıl var 16 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım 2012 yılında beyin ameliyatı oldum sadece gözlerimde göz sinirlerimde felçler oluştu buda geç algı ve yukarı bakamamam gibi problemler yaşamama sebep oluyor iş performansıma yansıyor masabaşı işi olduğu için ben malülen emeklilikten yararlanabilirmiyim bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekkürler

commenter

asskerlik yapmamış birisi 12 yıldır şeker hastasıyım insülin kullanıyorum ssk giriş 1996 1600 pirim var malülen emekli olabilirmiyim

commenter
Bülent Coşkun | Şubat 9th, 2014 at 10:23

1996 yılında TSK da Uzman Jandarma (Muvazzaf) olarak göreve baişadım yaklaşık 1 yıldır aşırı obezite rahatsızlığundan dolayı hava değişimindeyim 3 ay sonra TSK da çalışamaz raporu verecekler ve malulen emekliliğe sevk edecekler sizce ne kadar maaş bağlarlar teşekkürler…

commenter
Mehmet BÜYÜKDİZMAN | Şubat 9th, 2014 at 19:59

28 mayıs 1960 dogluyum 01.03.1976.da ssk başlangıcım var.toplam da 1881 ssk günümvar ve son olarakta yaklaşık 5 yıl da bağ-kur.um var.2 ay önce malülen emekliliğe müracaat ettim ve % 77 Eğitim ve araştıma rapor verdi ancak ssk üst kurulu % 60 ın altın değerlendirmiş bende itiraz ettim ve ankara ya yeniden gönderildi.benden yeni bazı tahliller istenildi onlarıda yaptırarak sss araştıma has.kuruluna % 70 raporlarımla birlikte 05.02.tarihinde teslim ettim.yine her iki raporuma rağmen yine malülen emekliliğim edilmese ne yapmalıyım.teşekkürler.

commenter

iyi günler.
Annem 1961 dogumlu ve ev hanımı. doğuştan sağ orta, yüssük ve serçe parmaklarının yarısı yok ve kullanamamaktadır. ayrıca şeker hastası olup insülin kullanmaktadır. yalnız hiç SSK baslangıcı yok. malülen emekli olabilme şansı var mıdır ?

commenter

1980 doğumluyum ve 12 yıldan beri şeker hastasıyım yuzde 42 özürlülük raporum var ssk primim 4960 iş günüm var emekli olabilirmiyim saygılarımla arz ederim

commenter

‘1982 doğumluyum sol kolumu komple kaybettim %60 özür raporum var hiç primim yok prim yatırsam bugunden itibaren malülen emekli olabilirmiyim (ssk yada bağkur farkeder mi?) yada beni kapsayan emeklilik şartları nelerdir teşekkürler’.

commenter

merhaba ben ibrahim kök 06.05.2013 günü hastaneye aşırı kilo kaybı kasılma gözlerde bulanıklık ve aşırı idrar gibi sebeblerden dolayı başvuru yaptım konulan tanı tip.1 diyabet şeker hastasıyım günde 4kez insülin kullanıyorum mesleğim yok eğitim durumum ilk öğretim ben malulen emekli olmak değil engelli memur sınavlarını girmek istiyorum ama rapora ihtiyacım var ilk başvurumu 2013ağustos ayında yaptım yüzde 30 diyabetten yüzde 7 kalp kapakcığından aldım toplamda yüzde 37rapor aldım akar yakıt istasyonunda pompacı olarak çalışıyorum yemek düzenim uyku düzenim ve psikolojik düzen işimle eş değer olmadığından şekerimde ani düşüşler ve ani yükselmeler oluyor 3hafta öncede otomobilimle kaza yaptım doktora gittiğimde şekerimin yüksek seyrettiği saptandı rapor için ne yapmalıyım ilgi ve alakanız için teşekkür ederim samsun\alaçam tel:05447868914

commenter

merhaba,
1967 doğumluyum 1991 den bağkur girişim var 350 gün,1994 te ssk lı olarak çalışamaya başladım eylül 2013 te işten ayrıldım.Şu anda çalışmıyorum bağkur ve ssk toplam 7200 günüm var.Cpap cihazı kullanıyorum ve tansiyon hastasıyım malulen emekli olabilirmiyim eğer olursam ne kadar emekli maaşı alırım.teşekkürler.

commenter

1973 dogumluyum yüzde 40 raporum var ve yüzde 66 da askeriye den almıstım 1600 gün pirimim var malülen emekli olabilirmiyim ssk baslangıcım 1991 .
saygılarımla arz ederim

commenter

Ben 45 yasındayım pirimim dolu sağ ayag bilğim iş kazasında kırldı kışın özellikle sık sık tökezletiyor sağ orta kulağım 7 yaşındayken alındı sağ kulağım ses algılamısı düşük ve anlamıyor ben bu durumdayken müracat ettim ve bana sağlam raporu verdiler bumu bizim devletin adaleti.

commenter

ben kronik kolit hastasiyim 8 senedir çekiyorum panik atak hastaligimda var 15 sene oldu malulen emekli olabilirmiyiz

commenter
ferhat çiftçi | Şubat 14th, 2014 at 16:09

Ben 22.08.1977 doğumluyum.SSK yagiriş tarihim01.03.1993 şu ana kadarolan birim sayım 4850 Ben somun fırınında bişiriçilik yapıyorum fırının un tozu. kepek tozu veocagın buharı beni buronşit hasdası yapdı şimdi iki ayda bi ilaç tedavisi olmassam duramıyorum. SİZCE ne yapam gerek malulen emekli ola bilirmiyim

commenter
elanur bilgin | Şubat 15th, 2014 at 16:28

Esim maglulen basvurusu yapti evrdklari falan tamam oto boyaci meslek hastasi oldu bronsit askerden curuk raporu var hic gitmedi acaba emekli olma sansi kac? cvp vrirseniz sevinirim

commenter
elanur bilgin | Şubat 15th, 2014 at 16:31

Esim maglulen basvurusu yapti evrdklari
tamam oto boyaci meslek hastasi oldu bronsit askerden curuk raporu var hic gitmedi acaba emekli olma sansi kac? cvp vrirseniz sevinirim

commenter

ben 1982 doğumluyum 4 yıldır bağkur ödüyorum 1460 günüm var bende hepatit b rahatsızlığı var guatır sorunum var benim durumum malülen sayılırmı bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

commenter
alparslan göknar | Şubat 16th, 2014 at 16:30

1982 doğumluyum ilk sigortam 2004 ten toplam 1358 pirimim var 100 de62 sürekli engelli raporum var mesleğim uluslar arası tır şoförüydüm sağ gözümden 100 de 32 raporum var ve süreğen (kronik) ve işitme kaybı var kalıcı hepside CEVAP İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BEKLİYORUM

commenter

annem 1982 yilinda sigortalamnmis ama rahasizlik gecirip birakmak zorunda kalmis o tahrihte tek gozunu kaybetmis simdide oteki gozunun yuzde 30 zu gormuyor sadece 3 ay sigortalanmis toplu odeyipte malulen emekli olabilirmi

commenter

1988 dogumluyum 8 sene önce mesane tur amelıyatı olup kanserli hücre alındı askere gideceğim zaman heyet çürük raporu verdi malülen emekli olabilirmiyim bilginize ihtıyacım var

commenter

1984 dogumluyum 3.5 yillik sigortaliyim is yerimde yapilan tahliller sonucu 2011 temmuz ayinda ankara meslek hastaliklari hastanesinde tedavi amacli yattim yapilan tahliller ve cekilen mr sonucunda akcigerimde 17 mm ye 15 mm capinda bir nodul olusumu saptandi gecirmis oldugum kapali ameliyat sonunda pataloji sonucu tuberkiloz olarak saptandi ve 6 ay gozetim altinda ilac kullandim su an bi sorunum yok yinede 10 yillik sigortali olmam sonucunda malul sayilirmiyim simdiden tesekkur ederim

commenter
Mustafa özcan | Şubat 19th, 2014 at 08:26

Ben Gemlik’ten Mustafa Özcan.Merhaba babam 960 tl emekli maaşı alıyor,annem benden dolayı evde bakım parası alıyor,ben de özürlü maaşı alıyordum ancak maaşımı kestiler.Maaşımın kesilme nedenini babamın maaşının yüksek olduğu için diyorlar.Evde ise üç kişi oturuyoruz.1997’den beri maaş alıyordum ancak haziran 2013 den beri maaşımı alamıyorum.İnternetten tekrar başvursam başbakanlığa mı yoksa aile ve sosyal politikalar bakanlığına mı başvurmalıyım? Birde benim doğuştan dengeyi sağlayamama hastalığım var yani yürürken kendimi dengeleyemiyorum.Bu yüzden her zaman birinin yardımı olmadan sokakta gezemiyorum.Özürlülük oranım ise %70’dir.Buna göre malüllük maaşı için müracaat etsem malüllük maaşından yararlanabilir miyim?Eğer malüllük maaşından yararlanırsam annemin aldığı evde bakım parasını keserler mi?Ayrıca bu maaşların hiç birinden yararlanamazsam kendimi emekli ettirebilmek için neler yapmam gerekiyor?

commenter

merhaba ben 1980 doğumluyum 1997 den ssk başlangıcım var şu anda 3600 gün primim var kornea nakil hastasıyım yüzde 42 raporum var. ne zaman emekli olabilırim

commenter

Ben 1975 doğumluyum by pas ameliyatı oldum 5damar değişti mesleğim şoför luk simdide calisamiyorum acaba 10 yila yakin ssk var acaba malen emekli olabilirmiyim

commenter
soner kılıç | Şubat 23rd, 2014 at 21:28

merhaba kayınpederim 1962 doğumlu ve işe girişi 1986/2 ay ve 27 günlük ssk’sı var şeker rahatsızlığı ve şekerden dolayı bi ayağı diz altı kesildi ve %53 raporu var acaba borçlanarak 1800 gün emekli yapabilirmiyiz şimdiden ilginize teşekkürler..

commenter

1993 işe giriş tarihim .kalp yetmezliği ve astım var. sürekli ilaç kullanıyorum .malünen emekli olabilirmiyim

commenter

işe giriş tarihim 1976 prim gün sayım 1100 gün ben şeker hastasıyım beyin damarım tıkalı bel fıtığından ameliyat oldum ben malulen emekli olabilir miyim ?

commenter

Merhaba Ben kironik Böbrek hastasiyim on senedir tedavi görüyorum yüksek tansiyonum var.% 40 Böbrek yetmezliğim var % 20 de yüksek tansiyonum var.Malülen emekli olabilirmiyim.? Saygilar

commenter
muhammed mustafa gökpur | Şubat 24th, 2014 at 21:01

aslında şuanda rahatsızlığımısizlere durumum anlatmak istiyorum ben küçükken doğduktan sonra ardından sarılık hastalığı geçirdim sünnet edilirken 2 avuç dolu kadar bayağı kan kaybettim üzerimden rahatsızlık geçti. her 6 senede mart ayında ankara hacettepe üniversitesi hastanesi endokrinoloji bölümünde kan verirdim boyumu kilomu ölçtürürüm muaneyi tedavi olurdum bileğimden röntgen filmi çektiririm doktor şikayetimi anlatırlardı
ailem ardından elim titremesin hastalık geçirmeyeyim diye bana te
for ilacı verdiler tefor ilacı kaldırdılar yerine levotiron 1 25l
ikten alıyorum 1 100 lükten almaktayım aslında ben teforu akerliğe
kadar aldım 1.5 2 olarak alıyordum askerlikte sonra tefor ilacı k
alktı yerine levotiron ilacı çıktı sürekli alıyorum askerliğide 7 ay yaptım bu rahatsızlığımdan dolayı ardından devlet hastanesinden
özürlü rapuru aldım %49 olarak şimdi ise madoda dondurma üretimde
erdoğan bayır gıda mühendisliğinde işletmesinde ağır iş yapmaktay
ım ama yapamıyorum iletmeden 15 basamaklı artı ileride 3 basamak
çıkmaktayım 5 10 inip zorluk çekmekte nefesim daralıyor nefes zor
alıyorum ben onun için malulen sgk dan emekli olmak istiyorum aslı
nda %40 ların üzerinde malülen emekli olabiliyorlar diye yeni ar
kadaşlarımdan duydum benim raporum %49 olurmu yoksa raporumu yeni
lemek mi? gerekir.yok gerekmez deyip sizler malülen emekli olabili
rsiniz diyorsanız gereğinin yapılmasını arz rica ederim teşekkür
saygılarımla

commenter

25,12,1995 tarihinde sgk başlangıcım var 7 yıldırda kkronik astım ilacı kullanıyorum halen çalışmaktayım toplamnda 3048 gün primim var emekli olma şansım varmı

commenter
musa açıkgöz | Şubat 24th, 2014 at 23:08

merhaba 1979 dogumlugum 1997 ssk başlancıgım var şu anda4330 gün primim var 0.52 vergi indirimli onaylı raporum var ne zaman emekli olabilirim saygılarımla

commenter

1986 dan sigorta baslabgıcım var ve
antifosforid hastasıyım 2 defa amelyat oldum tıkanmamsı gereken ana damarım tıkandı pıhtı attı kasıgıma koluma ve agır yük kaldıramıyrum ayakta fazla duramıyrum comadin kullanıyorum günde 1.5 comadin alıyorum trantel alıyorum ecopirin alıyorum plavix alıyorum race tansiyon hap kullanıyorum traydfron alıyorumgecede yatarken tansiyon hapı alıyorum ve seker hastasıyım hiper tansıyon hastasıyım vertigo hastasıyım kalp ve damar hastasıyım obzite hastasıyım maglulen emeklilikten yararlanabilirmiyim bilgilerinize arz ederim tşklersaygılarımla

commenter
Songül Turan | Şubat 26th, 2014 at 18:34

benim 1990 günüm var 2012 yılında bel fıtığından başarısız bir ameliyat oldum ayak düşüklüğüm var.fiziktedavisinden sonra yürüyorum amaayakta fazla duramıyorum halende 2fıtığımda var bu yüzden çalışamıyorum.malulen emekli olabşlirmiyim?cevabınızı bekliyorum.teşekkürler.

commenter

1965 dogumluyum ve 1983 sigorta başlangıcım var.

commenter

2012 yılında bir iş kazası gecirdim 3560 gün doldurmuşlıgım var kalıcı bir hasar kaldı sag ayagımda 45 derece sağ ayak bileğim acık dendonlarım zara gördü legen kemişim yanlış kaynamadan eklemlerim kemikleşti doktoruma göre bununla yaşamamı önerdi ama iş yaşantımda aksaklıklar yaşatıyor.Üstüne basamaz duruma geliyorum oldukca şişiyor ve tuhaf bir acıma var.Sice Bu duruma göre emekli ola bilirmiyim (tranvalı krık) sag ayagımın üstüne 1 tonluk parca düşmesiyle işyerında oluşutu kemikler dışarı cıktı…

commenter
çınar kartalmış | Şubat 28th, 2014 at 15:43

1973 doğumluyum. 10 senedir tansiyon, şeker son 2 senedir insilün kullanıyorum.karaciğerde 2. derece büyüme… boyutu 180…,2 defa idrar yollarında tıkanma sebebi ile ameliyat oldum.antidepresan kullanıyorum. şekere bağlı gözlerimde kanama başlamış.sol böbreğimde küçülme varmış.ultrason çekiminde çıktı. insülini sabah öğlen akşam yapıyorum.toplam 90…kolestrolim de var.ayrıca taşikardim var ..ilaç kullanıyorum..toplam günüm 2200 gün. bu gün sayısı ve hastalıklarla malülen emekli olabilirmiyim..kamuda geçici işçiyim. teşekkürler…

commenter

10 sene dir kronik aslım hastasıyım mide fıtığı eklem roma tizmam var el ayaklarımda romatizma var zehirli guatır hasta sıyım emekli olabilirmiyim.4.766 iş günüm var

commenter
mehmet nedim | Mart 2nd, 2014 at 13:53

1968 doğumluyum 1997 sigorta girişim 5800 günüm var şeker tansiyon ve kollestırol hastasıyım. kalp hastasıyım 2 kere anjiyo oldum. şekerden dolayı ufak tuvaletimi tutamıyorum ve gözlerimde bozukluk var malulen emekli olabilirmiyim bilgilendirirseniz sevinirim .

commenter
ünzile çakar | Mart 3rd, 2014 at 11:42

babamın 3500 günü var bağkurlu açık kalp ameliyatı oldu ayrıca şeker hastası insülün kullanıyor tansiyonda var malulen emekli olabilir mi

commenter
Serkan Kara | Mart 3rd, 2014 at 22:34

meraba ben 1991 dğumluyum erişkin stil hastasıyım şiddetli eklem tutulumum var ağrılarım çok fazla çalışınca daha fazla oluyor kalbimde çarpıntım var gidişat iyi değil 1550 gün sigorta pirimim var emekli olma şansım varmı sizce tşk ediyorum şimdiden

commenter
ferhat kılıcel | Mart 4th, 2014 at 18:15

slm lar ben 1998 gırıslı ssklıyım akcıgerlerımde fıbrozi var 3330 gunum var sskdan malulen emeklı olabılırmıyım neyapmmam gerekır

commenter
hayrullah düver | Mart 6th, 2014 at 18:57

ben askerlıgımı ayagımdakı sakatlıkta dolayı yapamadım. 1964 dogumluyum bel fıtıgı ve prostat hastasıyım. 11 yıllık tarım bağkur primim var. emekli olabilir miyim

commenter
Havva Melek ÖZMELEK | Mart 9th, 2014 at 17:17

Ben 25/12/2004 den beri SGK il olup toplam 1850 gün ödenmiş pirimim var.2012 Ocak ayında tiroid ca teşhisiyle ameliyat ve tedavi oldum. Halen pirimim ödenmekte olup malulen emekli olabilir miyim? Oluyor isem hangi tarihde müracaatımı yapmalıyım?
Yani 10 yılımın dolmasını beklemek zorunda mıyım?

commenter
süleyman doğan | Mart 10th, 2014 at 11:35

merhabalar ben 36 yaşındayım mesane kanseri teşhisi koydular ve mesanem alındı yerine ince bağırsaktan mesane yapıldı ssk olarak 3700 günüm var malülen emeklilik için başvurabilirmiyim emekli olabilirmiyim

commenter

ya benim asker 2 hafta vardı trfik kazsı gecirdim askere gitmeden heyete girim curuk verdiler 370 günüm var 1 sene 2012 de başlangıc 1800 doldurunca emeklimiyim

commenter

Benım babam 52 yasında 3750 gun prımı var 1980 den berı ara ara odendı ve askere gıtmedı curuk raporu aldı 1980 den % 47 raporu su an heyete gırcek mağduren emeklı olma sansı var mı acaba sımdıden tesekkurler

commenter
HAKAN UZUNOVA | Mart 14th, 2014 at 11:53

950 gün ssk prim gün sayım var
şah damarımdaki yüzde 90 tıkanıklıktan dolayı felç geçirdim ve sol tarafım felçli kullanamıyorum malulen emekli olabilirmiyim ve ne yapmam gerekir 1983 doğumlıuyum

commenter
durmus turan | Mart 14th, 2014 at 22:29

ben 1976 dogumluyum ssk girisim 2002 suan 3500 gun yatmış primim var halen aynı iş yerınde calısıyorum 10 gun önce ıst meslek hastalıkları hastanesınden belımden meslekı rapor cıktı bulumdugm ssk ya muract ettım ve raporun fotokopısnı ıs yerıne verdım ama raporda derecesi yok ben bu durumda emeklı olma durumum nedır? Ve ne maas alırım aydınlatırsanız sevinırım SAYGILARIMLA

commenter

EŞİM 1970 DOĞUMLU KOAH YÜKSEK TANSİYON KARACİĞERDE YAĞLANMA ŞEKER HASTALIĞI ŞİMDİDE KALP RİTMİ BOZUKLULUĞU VAR KALBİNE PİL TAKILACAK MALULENEMEKLİ OLABİLİR Mİ

commenter
muammer coşkun | Mart 17th, 2014 at 11:58

selamun aleykum
ben HEPATİT B hastasıyım 3 yıldır duzenliolarak kontrollerimi yaptırıyorum .1992 yılında ssk lıyım sskam devam etmekdedir HEPATİT B hastası olarak malulen emekli olabilirmiyim acil cevap bekliyorum

saygılar

commenter

01.01.1995 ssk girişim var 18 şubat 2014 de büyük hipofiz ameliyat geçirdim bi kulağımdan öteki kulağıma kadar açtılar ve bu durumda ameliyat olduğum 1 ay oldu hala halzizliklerim kullandığım ilaçlara rağmen devam ediyor bu durumda malulel emekli olabilirmiyim.

commenter

Merhaba benim nikahdız yaşadığım kişiden bir oğlum var oğlum babasının soy adını taşıyor ve 8. Yaşında babası malülen emekli oldu ve yakın bizaman içinde vefat etti çocuğum babasının maaşını alabilirmi bu konuda yardımcı olurmusunuz

commenter
mehmet korur | Mart 29th, 2014 at 19:15

ben Mehmet iyi günler iyi çalişmalar 1969 doğumluyum pirimlerim 8000 gün kalça eklemlerim ve diz eklemlerimde kireçleme 5 6 yıldır var artı sol kalçamda kemik erimesi var ve çalıştım iş devamlı ayakta malulen emekli olabilirmiyim ve tahminen nekadar maaş alabilirim tşk .

commenter
M.AŞKIN ECER | Mart 30th, 2014 at 19:44

MERHABALAR BENİM 1976 DOĞUM KARDEŞİMİN 4039 İŞ GÜNÜ SİGORTALILIĞI MEVCUT OLUP, 7 AY ÖNCE İŞTEN ÇIKARILDI.ŞU AN KENDİSİNE YAŞADIĞI PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKTAN DOLAYI PSİKOTİK BOZUKLUK TANISI KONULDU VE İLAÇ KULLANIYOR.ARAŞTIRMAM SONUCUNDA MEVCUT ŞARTLARDA MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPABİLECEĞİNİ ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIM. BU ŞARTLARDA NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKTİĞİ KONUSUNDA BİZİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİR.SAYGILARIMLA.

commenter
merve tepetam | Mart 31st, 2014 at 17:18

MERHABA BENİM ANNEM 2 AY ÖNCE İŞ KAZASI GEÇIRDİ DOKTOR ÇALIŞABİLİR DEDİ ANCAK DAHA SONRA FİZİK TEDEVİ ONERİLDİ MALÜLEN EMEKLİ NASIL OLabılır yardımcı olurmusunuz

commenter

2003 ssk girisliyim 2500 is gunum var kronik hepatit b hastasiyim ve 2007de trafik kazasi gecirdim ondanda % 18is goremez raporum var malulen emekli olabilirmiyim 1983 dogumluyum

commenter

merhaba ben bilgisayar başında çalışıyorum mausu çok kullanmaktan sinir sıkışmsı var bileğimde beni çok zorluyo ağrılarım doktor mausu kullanmamı söyledi bileğimi zorlamamam gerekiyor 1996 giriş ssk 3780 günüm var malulen emekli olabilirmiyim? teşekkürederim

commenter

merhaba ben 32 yaşındayım 6 senedir ms hastasıyım iğne kullanıyorum. sigorta gün sayım 458 gün malulen emekli olabilir miyim. olabilirsem ne yapmam gerekiyor. bir çocuğum var. doğum borçlanmasına eklenebilirmi teşekkürler

commenter

amcam gozlerınden rahatsız daha once ozurlu kadrusu ıçerısınde özel sektörde doksanlı yıllarda işe basladı ama zaman gectıkce goz rahatsızlığı ilerledıği suanda çalısmıyor yaklasık 4 yıl oldu enson heyete gırdığınde yuzde 90 iş goremez raporu aldı malulen emeklılık ıçın defalarca basvuru yaptık ama red cevabı geldı 1600 gun pırımı var ne yapmamız gerekıyo daha net bılgı için 05532841293 numaralı tel bana ulasırsanız sevınırım teşşekkur ederım iyi çalısmalar

commenter

eşim 2 yıldır ems hastası ve hergün iğne kullanır.sigorta primi yok çalışmıyor malulen emekli olabilrimi. bilgilenirirseniz teşekkür ederim

commenter
tayiş pehlivanli | Nisan 7th, 2014 at 10:35

1970 dogumlu 3 cocuk annesiyim 1990 tarihinde trafik kazasi gecirdim kafa ve goz yuz cevresinden amaliyat oldum 2008de sigartali bir iste calistim ara ara toplamds 900 gibi sigorta gunum var su andada calisihorum sigortali bir is yerinde benim malulrn emekli olma durumum olabilirmi olursadasartlar ve neler yapacams dair bilgi vverirmisiniz tesekkurler

commenter

KOAH hastasıyım 1989 ssk girişim 4500 gün pirimim var 1970 doğumluyum emekli olabilirmiyim teşekkürler

commenter
cengiz özyurt | Nisan 8th, 2014 at 16:45

merhabalar 10 yıl içinde 2 defa kalp ameliyatı oldum ilk ameliyatımda mitral kapağım deyişti ikinci ameliyatımda aurt kapağım deyişti iki kapağım protez mekanik ve ikinci ameliyattan sonra şeker yakalandım şekerim 650 700 lere kadar çıkıyor ozamanda gözlerimde sıkıntı yaşıyorum yada ayak parmaklarım ve el parmaklarım şişiyor böbreklerim çok ağrıyor ve güç kaybım çok oluyor askerden de çürük raporum var Hipertansiyon kolesterol gibi sıkıntılarım da var açıkçası hastalıklarım hayatımı çok etkiliyor 4200 primim var malulen emekli olabiliriyim . yardımcı olursanız çok sevinirim … cevabınızı bekliyorum .. saygılar

commenter
yilmaz yumuak | Nisan 8th, 2014 at 20:06

2005 yilinda frlc gecirdim sag tarafimi kullanamiyorum yuzde 76 rsporum var 2010 yilinda hastaladim

commenter
murat akgül | Nisan 10th, 2014 at 13:44

öncelikle merhaba benim kolum gerinden durmadn çıkıyor amaliyat oldum amma çalışamıyorum 3000bin günüm var açama malulen memekli olabilirmiyim tşk…

commenter
suna yılmaz | Nisan 11th, 2014 at 21:00

Selamlar ben böbrek nakiliyim ssklı olrak çalışıyorum malunen emekli olabilitmiyin yanıtlarsanız sevinirim.

commenter
ahmet nergiz | Nisan 17th, 2014 at 12:03

kalp kapağı veanadamarım değişti 4000.işgunum var emekli olabilirmiyim

commenter

selamlarFAHRİ BULUT bende 15 yıldır diabet birinci derecede kalp yetmezligi böbrek
sıkıntılı 8000 küsür prim günüm var malülen emekli olabilirmiyim
teşekkürler

commenter
hacer yıldız | Nisan 17th, 2014 at 17:27

Merhaba annem şeker,tansiyon hastası ayrıca beyin kanaması geçirdi işine son vermesi gerekti.2 senelik sigorta günü yatmış bulunmaktadır.emekli olması için ne yapmamız gerekiyor.Geri kalan ssk primi tamamlaması için nekadar ücret ödemeliyiz.teşekkürler…

commenter
abdulkerim kılıç | Nisan 19th, 2014 at 01:27

1969 doğumluyum 8 yildir sikortaliyim sara hastasiyim madursn emekli ola bilirmiyim

commenter

merhaba benim belimde bes tane bel fıtığı var.hipertansiyon var.kalpten anju oldum.kulakta duyu kaybı var.malulen emekli olabilir miyim. tesekkerler

commenter

arkadaşlar bi sorum olacak bana cevabını vermenizi isterim benim babam 93 yılında vefaat etti babamın 28 günlük sadece sigortası çıktı annem 65 yaşında annemin emekli olma şansı varmı lütfen cevap yazın

commenter

bende astım hastasyım 10 yılı aşkın raporlu ilaç alıyorum ve kulanıyorum yaşım 41 ve 2500 gun pirimim var 90 yılından başlangıç var bende bu durumda başvuru yapsam sonuç alabilirmiyim

commenter

29.08.1978 doğumluyum. çocukken geçirdiğim bir kaza sonucu sağ gözümü kaybettim, şu anda protez var. %32 lik bir iş gücü kaybı mevcut. 14.09.2005 tarihinde ssk girişim ve toplamda 3058 gün prim ödemem var. 24.06.1997 den 2 yıl 4 ay 8 gün bağkur kaydım var. 02.11.1999 da terk. emeklilik şartlarım hakkında bilgi vermenizi rica ederim.

commenter

08.30.1980 dogumluyum ve astim koah hastasiyim malulen emekli olabilirmiyim 3860 prim gunum var

commenter

Ben kanser hastasıyım 30 yaşındaýım 1600 prim günümvar ben malülen emekli olabilirmiyim olabilrsem nereya nasılbaşvurabilirim

commenter
eyyup dağdelen | Nisan 25th, 2014 at 19:23

agır bir enfeksiyon sebebiyle böbregimin birini kaybettim diyer böbregimin 20 si hasarlı ve şeker hastasıyım 600 gün ssk pirimim 4yıl bağkur borçlanmam var 18 ay askerlik borclanmam var malülen emekli olabilirmiyim teşekürler

commenter

Merhabalar; sgk ile 3 yıldır emeklilik mücadelesi vermekteyim gerek değişen yasalar ve yönetmelikler hepsi üzerinden tekrar deneme yaptım; enson 18.11.2013 de malulen emeklilik için başvü kaybettim ve protez gçz uruda bulundum; bu konuda lütfen tarafıma yardımcı olun… 05.01.1981 doğumluyum 18.01.1990 dan beri diyabetliyim; 05.11.1998 de ssk lı olarak çalışmaya başladım; 2006 yılında yanlış operasyon sonucu sağ gözümü kaybettim ve protez göz kullanmaktayım.. Hipertansiyon, diyabete bağlı nöropati ve retinopati kronik böbrek yetmezliği ve diğer gözümde % 10 a yakın görme kaybı mevcut 2013 Eylül ayında çıkan yasa ( hastalıklara bağlı emeklilik ) üzerinden malulen emekli olabilir miyim ??? Lütfen konu ile ilgili bilgisi olanlar tarafıma bilgi verebilir mi ?

commenter
cengiz kavas | Nisan 27th, 2014 at 20:42

ben 1990 ssk gişim var toplam bağkur ve ssk gün sayım 4000 gün son nbeş yıldır halen ssk lıyım askerliğimi 119 gün yaptım askerde iken gataya sevk edildim yüksek miyotip astikmatizmama var gözlerimde çalışmakta olduğum gazete yazı işleri müdürlüğü yapıyor idim ama artık yapamıyorum bilgisatyara uzun süre çalışamıyorum şimdilik normal m muhabir olarak çalışıyorum ve malulen emekli olmak istiyorum

commenter

ben bodrum dan oktay ben yüzde 73 doğuştan engelliyim 16 yıllk sigortam var malülen emeklik için müracat ettiğim izmir ssk sen emekli olamazsin diyor acile cevap verirseniz sevinirm

commenter

1954 doğumlu eşim için bir sorum olacak. sigorta başlangıcı 1976 olup 1 yıl çalışmışlığı var. bu tarihten sonra evlendik. 3 çocuğumuz var. guatr (haşimoto) rahatsızlığı, kalbinde ritim bozukluğu var, şeker hastalığı ve yüksek tansiyon hastalığı var, iki ayağından protez ameliyatı oldu (diz kapağı), yürüme problemi var. eşimin çalışma durumu yok malülen emekli olabilir mi. yardımcı olursanız sevinirim.

commenter
HİKMET ÖZKAN | Nisan 29th, 2014 at 13:15

Benim sorum.Normal emekli olduktan sora bende şeker hastalığı meydana geldi. Emekli iken malüllük olurmu. Tarafıma bilgi verilmesi hususunu.Bilgilerin
ze sunarım

commenter
ekrem bakdaş | Mayıs 1st, 2014 at 21:15

EKREM BAKDAŞ MAYIS AYI 1 5 2014 TARİHTE BAŞVURDUM BENDE MALÜLÜKTEN EMEKLİ OLMAK İSTIYORUM BENİM YÜZDE 80 RAPOR VAR VE NEFESDARLIK VAR BİRDE ÜNSAL VAR ÇALIŞIYORUM AMA ZORDURUMDAYIM HASTAYIM GİRİŞ TARİH 20 9 2011 GİRDİM TOPLAM SİGORTAM 858 GÜN SİGORTAM VAR NE ZAMAN MALÜLÜKTEN EMEKLİ OLABİLİRİM

commenter

malülen emeklilik için başvurdum acaba emekli oldummu olmadımmı öğrenmek istiyorum

commenter
zakir ışık | Mayıs 2nd, 2014 at 15:29

1986 işe giriş 2014 de kadar 3010 günüm var 1620 bağkur ödemem var toplam 4630 gün kalp ameliyatı oldum kalp kapaklarım değişti ben malulen emekli olabilirmiyim saygılarımla bana yardımcı olursanız teşekkür ederim

commenter

3614 GÜN PRİMİM VAR.HERYIL OLMAK ÜZERE 6 DEFA MESANEDEN AMELİYAT OLDUM.3 AYDA BİR KONTROLE GİDİYORUM. MALULEN EMEKLİ OLMAK İÇİN BAŞVURDUM. SONUÇ NE OLUR SİZCE ? VEYA OLABİLİRMİYİM ? YARDIMCI OLURSANIZ TEŞEKKÜR EDERİM.

commenter
hüsnü serhan gül | Mayıs 2nd, 2014 at 22:16

1987 kasım ayından butarafa sigortalıyım ve 5400 iş günü prim ödemem var. şuanda hiper tansiyon teşhisi kondu. emekli olma ihtimalim varmıdır. emekli olursam malul maaşımı yoksa normal emekli maaşımı alırım…

commenter

Selam ben 1986 yılında sigortalı oldum 3050 gün sigortam 627 gün bağkurum var 16/06/2013 tarihinde iş kazası geçirdim kendi isteyimle Antalya araştırma hastanesinden %54 rapor verildi tazminat için iş yerine dava açtım sgk beni tıp fakültesine tekrar rapor için sevk etti orada işlemlerim bitti evraklarım ankaraya gönderildi yalnız tıp fakültesi oran belirlemedi oranı ankara belirleyecekmiş ben nezaman nasıl emekli olurum haklarım ne bilmiyorum bir malullük maaşı birde normal emekli maaşı oluyormuş bu nasıl oluyor ne yapmalıyım lütfen beni aydınlatın şimdiden teşekkür ederim

commenter

mrhba ben 1978 dogumlu 1995 sigorta girisim ve 2500gunum var 1998de acikkalp ameliyatinda avr operasyon gecirdim ayrica kronik hepatit b var ilac kullandim bn malululen emekli olabilirmiyim

commenter
nadim Şeker | Mayıs 7th, 2014 at 09:35

benim babamin 1983ten sigorta girişi var ve bir de 88 gün
başka yerde calisik ayrıca 7sene bir fiil orman işletmesinde
beden işçisi olarak calisti ama bu yedi sene görünmüyor bu
nedenle ne yapmaliyiz kendisi 1956 doğumlu

commenter

merhaba ben 1978 doğumluyum 1999 siğorta girişim 1350 günüm var bel fıtığından dolayı iş kaybım var çalışamıyorum malülen emekli ola bilirmiyim görme kaybımda var yardımcı olursanız sevinirim

commenter

merhaba ben 2009 askerliğe elverişsiz çıktım malülen emeklilim

commenter

Kulaklarımda 1.65 işitme kaybım var.Bel fıtığından iki kez ameliyat olup çalışamıyorum

commenter

iyi günler,
yurtdisinda is kazasi sonucu %50 is kazasindan emekliyim ayrica normal emekli olarakta maas baglandi .2002 den buyana iki emekli maasi aliyorum.
Türkiyede malülen emekli olmam icin ne gerekli olabilirmiyim.iyi günler..
dugumm tarihi 1966

commenter

epilepsi hastasıyım malülen emeklilik ten yararlana bilirmiyim.

commenter

Ben 100de40 rapor aldm 1997de sgk var pirim gün sayım 4330var nasıl emekli olurum

commenter
ilhan yılmaz | Mayıs 13th, 2014 at 11:20

selam ben 1992 yılında bagkur girişim var ve 26 ay bagkuryatıdıktan sonra 2005 yılından bu yana sıgrtalı çalışmaktayım ben 1965 dogumluyum ve 2013 yılında midemde kitle tespit edildigi için midemin tamamını aldırdım şu an midem yok ve malulen emeklilik içn muracat ettim fafat olumsuz cevap aldım emekli olamıyacagımı söylediller fakat ben günde 7..8 defada günlük beslenmemi yapmak zorundayım ve ayrıca uyku pıroblemide yaşıyorum midem olmadıgı için yatıgımda yedigim herşey agzıma geliyor onun için oturarak uyuyorum dolayısıyla uyuyamıyorum gaz çıkaracagım abdesimi tutamıyorum lavaboya oturmadan gazçıkaramıyorum bötün bunlar benim çalışmamı engeliyor ve çok magdur durumdayım aynı zamanda diyabet hastasıyım benim ne yapmam gerek beni aydınlatırsanız bana yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

commenter
hidir kanarig | Mayıs 14th, 2014 at 12:24

Ben2005de askeri okula girdim devre kaybi oldum halen sigortam devam etmekte ama bana tskda gorev yapamaz verdiler ve haziranda itiraza gidiyorum acaba benim malulluge gunum yetermi bilgisi olan varsa beni arssin bi zahmet no:05073858684

commenter

arkadaşlar selam 2004 te böbrek nakli oldum.yanlız sigortam böbrek naklinden sonra başlamıstır.%70 raporum var malülen emekl olabilrmiyim.bilgisi olan ve benim durumum da olanlar bilgilendirirse sevinirim. teşekkürler

commenter

BEN ÖZEL ŞİRKETTE ŞÖFOR OLARAK ÇALIŞIYORUM BENİM SAG AYAGIMDAN FORKLİFT GEÇTİ ŞİRKET ÎŞ KAZASI SÖYLETMEDİLER VE HALA EVDEYİM RAPORLUYUM 1996. NIN 2 AYIN 26 SI SSK GİRİŞİM..4200 TOPLAM GÜNÜM VAR BEN ARAÇ KULLANIYORUM.MALÜLEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM ACABA YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM. 0538 390 37 72 CEP NUMARAM.TEŞEKKÜRLER..

commenter
sedat çalışkan | Mayıs 18th, 2014 at 14:39

ti 2 diabet hastasıyım 92 giriş sigorta astım var bronşiyel astım. tansiyon içinde başvurdum raporlarıma göre malulen emekli olabilirmiyim.3800 den fazla günüm var.

commenter
özlem şenol | Mayıs 19th, 2014 at 05:24

ms hastasyım emekli olabilirmiyim

commenter
Tolga Kolbaş | Mayıs 23rd, 2014 at 12:33

Merhaba bemw 8 yaşından beri 1992yılinda şeker hastayim 2003mayıs ayında ssk giriş yaptim yalnız 2003ekim ayinda bobreklerimi ve sol gözümü şeker nedeniyle kaybettım ama sigorta primimi yine ödedhm 200küsür primim var ve diyalize giriyorum bundan yaklaşık 6 yıl önce maülen emeklilgk için başvurdum ama olamadım ankaradan bana yazi geldi yeni yasaya göre 3600 gün primim olmasi lazım diye şuan yeni yasaya göre 1800 gün primi olan ve şeker hastalığında 3 organi kaybetmiş olan hastalar kayitsiz şartsız mgüken emekli olabiliyormuş ben sol gözümv kulaklarimın duymasını ve 2 bòbreğimi şeker nedeniyle kaybettim şuanda yenidn başvuru yapabilirmiyim ve emekli olabilirmiyim??

commenter

merhabalar ben ankilozan spondilit hasdasıyım 4 5 yıldır bu hasdalıkla ugraşıyorum ve bu hastalıkdan dolayı malulen emekli olabilme imkanı var mı tşkler…

commenter

24 yaşında kızım pisikotik bozukluk tanısı ile 6 yıldır ilaç kullanıyor ve çalışacak durumda değil malulen emekli olabilir mi şartları nedir ekonomik olarak zor durumdayız lütfen bilen var mı

commenter

Merhaba ben gut hastaligini surekli tedaviye ragmen atlatamadin ikincisi böbrekler den surekli tas dusuruyorum ucuncusu is yeri tozu beni tikayip sabah kalktigimda nefesim kesiliyor son anda nefes aliyorum dorduncusu bogazlarim surekli enfeksiyona magruz kaliyor ve kulak arkalarimda sismeler mevcut is yeri tozu birde yutkunmama sorunu yasatiyor vs. Malulen emeklilik icin uygunmudur simdidn tesekkur ederim

commenter
halit aydogan | Mayıs 27th, 2014 at 16:50

benim doguştan güneşe karşı alerjim var güneşte 2-3 saat ten fazla duramıyorum gece çalışmak zorundayım 2200 gün pirimim var mamulen emekli olabilirmiyim

commenter

slm ben kalp nakli oldum ssk ya gittim dedilerki pirimin dolmamış 2016 ocak ayında doluyor nakilleri şartsız emekli edeceklerdi neden olamıyorum pirimi doldurmam şartmı bilginize acele yardım

commenter

merhaba ben polikistik böbrek hastasıyım böbreklerin biri %38.1 diğeri %61.9 çalışıyor prim gün sayım 4600 1996 ssk girişliyim 1974 doğumluyum malulen emekli olabilirmiyim teşekkürler

commenter

Eşim kalp kırizi geçirdi ve kalbi durdu.bu durumdan dolayı epilepsi oldu kalbine de stemp takıldı .bu durumda malulen emekli olabiliyor mu ?

commenter

Ben bir yildir ms hastasiyim serbest is yapiyorum. Bu hastaliga yakalandigim gunden beri artik is yapamiyorum sigortam 457 gundur bu yasadan faydalanmak icin ne yapabilirim yardimci olursaniz.

commenter
Muammer Sütcü | Mayıs 30th, 2014 at 18:27

MERHABA 18.01.1970 DOĞUMLUYUM, 1.1.1998 – 1.1.2009 YILI ÇİFTCİ BAĞKURANA KAYITLIYIM VE 11 YIL YATIRDIM, AYRICA 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİM EMEKLİ SANDIĞINDAN 5 YIL PRIMIM VAR. BELEDIYE BAŞKANLIĞIM SONA ERDİKTEN SONRA 2 AYDIR SSK LI OLARAK ÇALIŞIYORUM ANCAK ŞEKER RAHATSIZLIĞIM SEBEBIYLE MALULEN EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM, ASKERLİK SÜRESİNİDE BORÇLANDIĞIMDA % KAÇ ŞEKER HASTALIĞI RAPORUNA KADAR EMEKLİ OLABİLİRİM. TEŞEKKÜR EDERİM.

commenter

Meraba Ben Seyid Ali 25.02.2014 – 28.02.2014 Tarihlerinde Bel Fıtıgından 2 Defa Ameliyat Oldum. 3 Fıtıgım Ve Bel Kayması Vardı Fıtıklar Alıdı Belime 8 Adet Vida Kondu.Meslegim Agır Meslek Oldugu İçin Çalışamıyorum Mamülen Emekli Olabilirmiyim… Yardımcı Olursdanız Sevinirim

commenter
çağlar ceylan | Mayıs 31st, 2014 at 10:39

ben eklem romatizması v sedef hastasıyım mağlulan emeklilik yasasın dan yararlana bilirmiyim 2000 iş günüm var ssk dan

commenter

Bn böbrek nakilliyim bindortyuzatmisdort gün sigorta primi var ne kadar zamanda emekli olabilir

commenter

1991 doğumluyum 28mayis 2014 te iş kazasi geçirdim ve sol elimin 3,4,ve5.parmağimi kaybettim sigortada 654 günüm var malulen emekli olma şansim varmi

commenter

dogustan kalbımde delık var.askere almadılar.ssk gun sayım 3043 nasıl emeklı olabılırım

commenter
zeki erdoğan | Haziran 7th, 2014 at 22:23

1997 girişli sigortalıyım psikiyatri tedavisi görüyorum 4800 prim günüm var malulen mekeli olabilirmiyim?

commenter
çoşkun bozkurt | Haziran 8th, 2014 at 15:55

1995 ssk başlangıcım vardır halen çalışıyorum 540 gün yatmış pirim vardır ne zamn emekli olurum

commenter

yüzde kırk raporum var 01,03,1994 ise giriş tarihim.ve 3501 gün pirimim var.3600 günü sgk devem ediyor.doldurun ca emekli olabilirmiyim.tlf.0546,244,17,55

commenter
Refik Turunç | Haziran 20th, 2014 at 17:02

Malülen emeklilik için SGK baş vurum sonrası kurum beni Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hast’ne sevk etti.Buradan %75 özürlü raporu aldım.Bu rapora SGK Red cevabı verdi, sonra Yüksek Sağlık Kuruluna itirazda bulundum,buradan da Red cevabı geldi. Bunun üzerine Üniversite hast.ne Tekrar sevkimi istedim,ve kurum beni Göztepe Eğitim ve Araştırma Hast’ne sevk etti. Buradan da %80 özürlü raporu aldım.
SGK ‘dan bu rapora da Red cevabı geldi ve yine Yüksek Sağlık Kuruluna
itiraz ettim ancak buradan da tekrar Red cevabı geldi.

Bunun üzerine Kurum hakkında Dava açtım, Hakim beni Adli Tıp kurumundan
Rapor almam için Adli Tıp kurumu 3.cü ihtisa kuruluna sevk etti.
Buradan da %60 çalışma gücünü kaybetmiştir Raporu geldi.SGK’nın avukatı
buna itiraz etti.Gerekçesi de Yüksek Sağlık Kurulu kararı ile Adli Tıp
kurumunu vermiş olduğu kararları uyuşmadığı yönünde. Hakim de 4 ay sonra’ya duruşma günü verdi. Ben bu işe başlıyalıdan bu tarafa tam 4 sene geçti bakalım neticeyi ölmeden görebilecekmiyim ?

Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.

Refik Turunç
renkland@ttmail.com

commenter
özgür karabulut | Haziran 20th, 2014 at 23:07

sigorta girişi 2001 şuan 3.500 prim günüm var.%42 i raporum var ne zaman emekli olabilirim ortapetik özürlüyüm.dogum tarihi:17.01.1985 yardımınız için teşekkürler

commenter
mustafa sönmez | Haziran 22nd, 2014 at 01:25

tsk kuvvetlerinden % 52 hepetit b enfeksiyon raporum var .1982 doğumluyum sigorta girişimim ise 2007 ve şu anda 2043 gün primim var .malülen emekli olabilirmiyim ? yardımınız için teşşekürler

commenter

BEN 2013 2 AYINDA İŞ KAZASI GECİRDİM VE 11 AY RAPORLU KALDIM KALCAMDA GIRILMA VE İDRAR YOLLARIMDA HASAR KALDI VE ŞU ANDA BEZLENİYORUM VE MALULEN EMEKLİLİK İCİN MÜRACAT ETTİM ORDEPEDİ 53 KALP 30 PİSKİYATRİ 40 TOPLAMDA 123 RAPORLA İTRAR YOLLARIMDAN DEDAVİM DEVAM ETTİĞİ HALDE EMEKLİLİĞİME RET KARAR VERMİŞLER 2650 GÜNÜM VAR BU NASIL İŞ BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM CEP 0 536 584 41 23

commenter

Mrb.annem 1956 dogumlu.1974 yilindan sigortasi var.75 gun sigortasi gozukuyor.son 10 yil icersinde 2 bayypass oldu 9 anjio oldu stend takildi.seker hastasi insülin kullaniyor.annemin malulen emeklilik sansi varmi?

commenter

1972 doğumluyum işe girişim1991 6800 gün pirimim var.1 yıl önce bel fıtığından dolayı ameliyat oldum omurdan kemik alındı platin takıldı
sag gözümde %90 görme kaybı var rapor alıp malulen emekli olabilirmiyim

commenter
niyazi.cakmak | Temmuz 7th, 2014 at 10:36

Ben1975 .dogumlu.1981.ise.giris.1800.isgunu.olan.hepatit.veboynunda.iki.vebelinde.iki
Fitigi.olan.birhastayim.bu.hastaligimdan.dolayi.calisamamaktayim.benim.soruma.cevap.verirseniz.sevinirim

commenter

slm ben dündar100.45 bipolarhastasıyımçalısamıyorum malulenemekliolabililmiyim211günlüksigortamvar

commenter

MERHABA BABAM 1964 DOGUMLU. 1986 YILINDA 31 GÜNLÜK SİGORTASI VAR 2004-2014ARASI ESNAF KAYDI VAR. VE YÜZDE 40MALUL ACABA BABAM NASIL EMEKLİ OLABİLİR. BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER…

commenter
mustafa alper | Temmuz 14th, 2014 at 11:10

şeker kronik astım kalp kolestrol sinir hiper tansiyon hastasıyım kalp krizi geçirdim tek stent var sinir sıkışmasından dolayı kolumdan ameliyat oldum üç parmagım iş görmüyor 1990 ssk girşim var 1850 iş günüm var malülen emekli olabilirmiym

commenter

SLM.BEN 1967 DOUMLU 1995\173gun ssk dan var ara verdıkten sonra 2011 08 ayından itibaren isteye balı sıgortalıyım parkınson hastasıyım bu sartlar altında nasıl ve nezaman malunen emekliolabilirim tesekurler

commenter
adem ülgenoğlu | Eylül 14th, 2014 at 15:28

İyi günler, babam 22.01.1939 doğumlu. işe giriş tarihi 25.11.1959. Prim ödeme gün sayısı 1568 fakat 24 ay askerlik borçlanmasını ödedi. Şu anda herhangi bir işte çalışmıyor. Daha doğrusu çalışamıyor. Kronik bir rahatsızlığı yok fakat midesinden yıllar önce ameliyat olup midesinin bir bölümünü aldıkları için az ama sık sık yemek yer. Diğer türlü yaşlılığın verdiği ağrı sızıları var. Benim sormak istediğim ben babamın emekli olabilmesi için ne yapabilirim? 2012 yılında sgk kurumundan üniversite hastanesine sevk yaptırdık ve özür puanının düşük olması sebebiyle mamülen emekliye sevk etmediler. Fakat babamın çalışması mümkün değil. Konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

commenter
muhterem çiftçi | Eylül 15th, 2014 at 19:04

akciger patlamış şu anda 6 baloncuk patlamaya hazır karacigerde şişme yüzde 13 oksijen içerde lalıyor toz rüzgar yükseklik suya girmek yasaklanmış

commenter

2012 ağustosta doğum iznine ayrılmıştım.tekrar işe dönmedim.doğum iznim bittiğinde istifa ettim.2013 kasım ayında meme kanseri olduğumu öğrendim.ameliyat oldum.kemoterapi ve radyoterapi gördüm.4980 toplam primim var.kimya mühendisiyim.malulen emekli olabilmek için başvuruda bulunabilir miyim.04/12/1975 doğumluyum.sigorta başlangıç:08/09/1997 toplam prim.4980 iki senedir çalışmıyorum.teşekkürler şimdiden…

commenter

Birinci anjiyo mu 31 07 2014 te ikinci anjiyomu 15 09 2014 te oldum bende faydalanabilirmiyim sigorta pirim 2700

commenter
refik gökbudak | Eylül 19th, 2014 at 20:20

iş kazasında kız kardeşim sağ elini kaybetti
gigortada kaç günü olması gerekiyo
nasıl emekli olabilir ayrıca çalıştığı firma biz onu ömür boyu bakarız gibi vaadlerde bulunuyo bunun garantiside nasıl olabilir noter anlaşmalı bişey yapılabilirmi yada daha sonra vaadlerini tutmadıklarında
mahkemeye verilebilirmi bize yardımcı olurmusunuz ne yapmamız gerekiyo

commenter

Ben 25 gün arayla iki defa bel fitigi amaliyati oldum ardından astim bronşit cikti sağ dizinde meniskus yipranmasi sağ gözümde katarak gece gorus bozukluğu var psikiyatri depresyon ilaç tedavisi görüyorum astimla ilgili iki farklı astim fisfisi kullanıyorum malulen emekli olmak istedim astimda %20 bel fitiktan %10+%2 verildi heyete dosyam girdi maliyeye %29 olarak dosyam gitmiş daha fazla rapor cikmazmiydi itiraz etme hakim varmi varsa nereye teşekkürler 1994 ise baslangicim 6350 gün primim var

commenter

merhaba ben 2009da kolon kanserı tesısı koydular ve benı amalıyat etıler 2009son ayında malül emeklısı oldum aynı sene ince barsaktan amalıyat oldum 2010 da kemo terafı gırdım ve 2014de malül mayısımım kestıler 3ayda rutın kontorüm var yüzde elı beş raporum var rapor süresız yas 57 bana acele cevap madür durumdayım calısamıyorum iki agır amalıyat gecırmış adamın aylıgı kesılırmı allah icin sız sorun allarızası icin bana yardımcı olun sizde rıcam telefolada ulasa bılırsınız 05325630932 iyi günler

commenter

24 yillik ogretmenim malulen emekli olursam ne kadar emekli maasi alirim

commenter

baypas ameliyatı oldum avurt asendal damarı ve kapaklar deyişti ve ömürboyu yutmakta oldugum günlük 7 adet hab kullanıyorum ve sol elim orta 2 pamağım yok küçük parmağımda tam kapanmıyor 13 yıl önce belfıdığı amaliyatı geçirdim sünüzitten gövsümden omzumdanda amaliyat oldum şuanda göbek fıdığımda var MALULEN EMEKLİ OLA BİLİRMİYİM askerliğimide gönüllü yaptım saygılarımla aclcevap bekliyorum

commenter

mail emekli nazaman ola bilir

commenter

Mrb,
Babam %55 işitme engelli.3000 gunluk ssk’sı mevcut. sigorta girişi 2006.60 yaşında. Malulen emekli olma durumu nedir acaba? Teşekkürler.

commenter
bahattin atabaş | Ekim 8th, 2014 at 00:34

slm ben 98 den butarafa apartman görevlisi olarak çalışıyorum .panik atak var pikkiyatri tetavisi gördüm.hala devam etmekte kapalı alnda kalamıyorum.kaleriferi yakıpta içerisine kömür atarken gözlerim yanıyor .yıllık 210 ton kömür yakıyorum kış yaz.yazın sıçaksu kaleriferi var.ağır kömür torbalar nedeniyle şuanda belimde iki fıtık var ikiside sınırda çalışamıyorum .birde bu kömür ve kül tozundan dolayı yemek ve ekmek yiyeye miyorum bu işe girmeden önce 80 kloydum şuan 55kloyum güngeçtikce zayıflıyorum. işgünüm 600bine yakın malulen emekli ola bilirmiyim saygılar

commenter
aysel pınar | Ekim 8th, 2014 at 16:03

merhaba. ben 1996 ssk girişim 1800 primmi var 38 yaşında bayanım gözlerimde yüksek miyop ve astigmat ve şu an şirkette ön muhasebede çalışıyorum ve sürekli bilgsayarda iş yapmaktan dolayı göz derecem dahada ilerledi malulen emekli olabilirmiyim tşkrler

commenter

Akciğerimden ameliyat oldum sağ lob un 3te biri alındı göğüs kafesinde enüst 2 adet kaburga alındı halen kemöterapi göruyorum iş saham dısarda olduğu için çalışamıyorum malulen emekli olabilrmiyim

commenter
süleyman tktk | Ekim 9th, 2014 at 22:03

merhaba . ben 2011 yılında böbrek nakli oldum. %76 özür raporum var . 2013 yılının 4 üncü ayında sigorta başlanıcım oldu. suan 464 gun prim günüm var malulen emekli olmak istiyorum . olabilir miyim ? hangi yolları izlemem gerekir . ilginiz için teşekkür ederim

commenter
Yüksel Oruç | Ekim 10th, 2014 at 22:12

03.09.2013 araba çarptı ve bacağım kırıldı ve bacağıma platin takıldı ben dokumacıyım ve işim gereği devamlı olarak ayakta hareket halindeyim ve bu yüzden bacağımın gereği çok ağrıyor ve sızlıyor.Sigortaya giriş yılım 1992 ve 4500 günüm var acaba ben malulen emekli olabilirmiyim.İlginiz için teşekkür ederim.

commenter
faik gönültaş | Ekim 15th, 2014 at 21:34

1970 sgk girişim le 1220 günüm var 2011 yılında kalp pili takıldı çalışma güçümü kaybettim. çocuk borçlanmasıyla malulen emekli ola bilirmiyim.teşekkürler.

commenter
muammer coşkun | Ekim 25th, 2014 at 00:28

merhaba ben hepatik b hastasıyım duzenli olarak kontrollerimi yapdırıyorum 1992 den buyana ssk liyim halan devam ediyorum . Malulen emekli olabilirmiyim saygılar

commenter
Ali geçitli | Ekim 26th, 2014 at 20:05

İş kazası geçirdim 1313 günlük sigortam var sağ el son üç parmak kısıtlı çalışıyor malulen emekli olabilir miyim

commenter

Benim bacaklarimda varis var ve gun gectikce varisler cogaliyo artik yurumektebile zorlukcekiyorum 17 yillik sigortaliyim 4900 gun pirimim var doktor rapuruna gore gunde en cok 4-5 saat ayakta durabilirim ve ben kaynakciyim bu yuzden emekli olabilirmiyim beni bilgilendirirmisiniz cok tesekkurler

commenter

sayın YETKiLİ İYİ günler CEVAPINIZI MEAİL ADRESİME YAZARSANIZ SEVİNİRİM YAZIM BİRAZ UZUN DERDİMİ ANLATMAK İSTEDİM ismim aktay aslan sigorta girişim 1989 toplam sgk 1465 bağkur 1740 2009 yılında tirençli verem ve şeker hastalığına YAKALANDIM şekerden dolayı insülin kullanmaktayım 3 ay balıkesir göğüs hastanesinde tedavi gördüm 1 yıl sonra hastalığım tekrarladı ve izmir dr SUAT seren hastanesinde 7 ay tedavi gördüm 2 yıl ilaç tedavisi uygulandı malülen emekli olmak için baş vurdum balıkesir bandırma devlet hastanesine sevk edildim burdan aldığımız raboru balıkesir sgk gönderildi bunlarda raboru bursa ya sağlık kuruluna gönderildi gelen cevap bana gönderdiler cevapta malül olamasın diye yazı geldi bende ankara yüksek sağlık kuruluna itiraz dilekçesi yazdım ankaranın balıkesir sgk ya gönderdiği yazı ile istanbul süreya paşa göğüs hastanesine sevk ettiler burdan aldığım raboru blk sgk kurumuna verdim 1 ay sonra yazı geldi 2 yıl sonra konturol olmak şartıyla malülen emekli oldum konturol günü ne 2 ay kala sgk gittim sgk beni balıkesir devlet hastanesine sevk ettiler devlet hastanesinden SAĞLIK kurulundan kulaklardan dolayı sağ kulak yüzde 88 dp sol kulak yüzde 87 DP gözden yüzde 5 kurul beni blk göğüs hastalıkları hastanesine sevk ettiler BURDAN DA ORTA DERECELİ VEREM DENDİ YÜZDE 40 VERDİLER BURDAN ALDIĞIM RAPORU DEVLET HASTANE SAĞLIK KURULUNA VERDİM BUGÜN SGK GİTTİM BURSA YİNE KABUL ETMEMİŞ TOPLAMDA YÜZDE 85 RABORUM VAR ŞİMDİ BENİM NE YAPMAM GEREKİYOR BENİM HANGİ YOLU İZLEMEM GEREKİYOR YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM SAYGILARIMLA AKTAY ASLAN BU ADRESE BAKTIĞIMhttp://hastane.selcuk.edu.tr/images/yonetim/saglik_kurulu/cetvel.pdf ZAMAN BENİM EMEKLİ OLMAM LAZIM

commenter
dursun karayanız | Kasım 16th, 2014 at 10:56

Merhaba ben babam icin yaziyorum. 01.01.1942 dogumlu 24 07.1962 sgk girisli 2300.primi var
Babam.1986da trafik kazasi gecirdi amaliyat sonucu sag bacagini beline sabitlemisler buna ragmen
.babami g e arastirma hastaneside heyete cikardim .babama calisabilir raporu geldi. Sgk itiraz ettim tekrar calisabilir raporu geldi. Bu konuda nereye bas vurmam gerekiyor ilgilenirseniz.cok tesekkur ederim

commenter
serdar fındıkoğlu | Kasım 19th, 2014 at 21:39

askerde hepatit b çürük raporu aldım şu anda rahatsızlığım devam ediyor ve ilerlemiş şekilde 1800 gün sınırını doldurdum malüliyetten emekli olurmuyum

commenter
murat yılacı | Kasım 20th, 2014 at 21:43

şeker hiper tansiyon hastasıyım sedef romatisma askerlik cürük var malulen emekli olabilirim

commenter

Merhaba,Ben 1970 doğumluyun.ocak 2013 te böbrek nakli oldum.Şeker ve hipertansiyon hastasıyım.%76 Rapor oranım var.Ben Malulen emekli olabilirmiyim teşekkür ederim

commenter
KIYMET BERBER | Kasım 25th, 2014 at 17:39

Merhabalar,
Arife Berber adında olan halam yaklaşık olarak 3-4 yıl önce kendi isteğiyle bağkurlu oldu. Şu an beyninde oluşan hastalık dolayısıyla sol tarafına felç inmiş ve tamamen yatağa bağımlı kalmıştır. şu an 63 yaşında hastalığından faydalanıp erken emekli olabilir mi? zaten emekli olma sınırı 65… Yardımcı olursanız sevinirim.

commenter

Askerde kalp ameliyat oldum.doğuştan delik vardi kalbimde.ayni zamanda yuzumdede kaza sonrasında elmacik kemiğinde platinler var.bu durumda malulen emekli olma sansim varmi.sigortasli gün sayim 2700 günüm var.

commenter

Ben hasan haylaz 1957 doğup olum ama hertürlü hastalığında var genede emekli olamıyorum 145 tarimda girişimde var ama şimdide hı şeyde yapamıyorum ne yapmam lazım 05449526321

commenter

TSK da 13 Yıldır Uzman Çavuş rütbesi ile görev Yaptım ve su an itibariyle sağlık kurulundan itp rahatsızlığımın kronik olmasından dolayı TSK da görev yapamaz raporu verildi acaba malulen emekli olmaya hak kaAnıyormuyum yardımcı olurmusunuz

commenter

tek böbrekle yaşıyorum tarım bakurum var 2004kayıtlıyım38yaşımdayım.yükek tansıyon oluyorum hak kazanırmıyım acaba.yüzde60diyorlar amaalamasın diyorlar.nakil olmadığı için.cevabını bekliyorum saygılar…

commenter

Merhaba 28.03.1977 doğumluyum. 02.06.2003 sigorta tescil kaydım.%42 oranında zihinsel+görme raporum mevcut 3687 prim gün sayısı var. Ne zaman emekli olabilirim. Teşekkürler

commenter
ALİ OSMAN ACAR | Aralık 16th, 2014 at 10:17

Merhaba,10.06.1993 doğumluyum 16.06.2011 sigorta tescilim.%74 oranında iştime engel raporum var 1170 sigortalı günüm mevcut.Nezaman emekli olurum ve emekli olursam tekrar çalışabilirmiyim.
teşekkürler….

commenter
Türkan Kapsızlar | Aralık 24th, 2014 at 20:56

1973 doğumluyum.doğuştan sol gözüm az görüyor.Sağ gözümde de görme bozukluğu var..Gözümden % 20 raporum var.7 yıldır obsesif kompulsif hastalığından tedavi görüyorum.İlaçları görmemi zorlaştırıyor.1994 sgk girişliyim.% 60 rapor alma olasılığım nedir? Malulen emekli olabilir miyim?

commenter
Türkan Kapsızlar | Aralık 24th, 2014 at 21:31

1973 doğumluyum.Doğuştan sol gözümde görme bozukluğu var.Sağ gözümd var…Gözümden % 20 raporluyum..7 yıldır obsesif kompulsif hastasıyım..hastanede de yattım..İyi olamıyorum..Çalışamıyorum…% 60 rapor alabilir miyim..Malulen emekli olabilir miyim?1994 sgk girişliyim…teşekkür ederim..

commenter

Oncelikle selam ikibin onbirde ozel birsektorde ise girdim birsene sonra isimde rahatsizlandim bogrek tasin dan amaliyat oldum o amaliyattan uc aysonrada acik baypas amaliyati oldum yuzde yuz uc damarim degisti ama suanda calismakta zorlaniyorum isimin agir olmasinedeniyle calisami yorum ve suan aayni yerimde ucsenedir calismaktayim sigorta girisim doksan bes sigorta pirimim ise suan ucbin isgunu ben nasil malul emekli olabilirim lutfen bana ulasin numaram 05456105535. Ben kirsehir kamandan orhan aydinin

commenter

iyi akşamlar benim ssk girişim 1999 yılı işe girdikden sonra beyin amaliyatı oldum şu an 1. 800 günüm var roporumda ½ 47 malülen nası emekli olabilirim yaşim da 28 şimdiden saygılar iyi akşamlar

commenter

Merhabalar.
72 Doğumluyu 95 yılı itibarıyla sigortalıyım.Hipertansiyon , böbreklerimde taş ve boyun fıtığı problemlerim var.öncelikle tansiyondan dolayı iş yönündende çok sıkıntı çekmekteyim.Erken emeklilik hakkından yararlanırmıyım.% kaç oran almam gerekir?ve ne işlemleri yerine getirmeliyim.Tşk.
Saygılarımla.

commenter
Şamil ÇARK | Ocak 21st, 2015 at 13:52

Esnaf’ım(Elektronik Tamir) – Bağ-kur’luyum. 17 Yıl. Epilepsi Rahatsızlığım Var.
– İçinde Bulunduğun İş Çalışma,Bağlı Bulunduğum Hastalığı Sevmiyor.
Beyin Fonk Bir Kısmı Tahrip Oldu, Diyebilirim.(Kullandığın Hap’ın Yan Etkisi Olan,Hafıza Kaybı) Malulen Emekli Olabilir miyim.
378 233 12 13 & 537 716 25 30

commenter

Merhablar.ben 66 doğumluyum.01.10.2008 bağkur başlangıcım var.yani şuan 2280 iş günüm var.psikolojik rahatsızlığım var kronik p.a depersonalizasyon.bu durumda ben malulen emekli olabilirmiyim,olduktan sonrada kendi işyerim var işime devam edebilirmiyim.cvp larsanız çok memnun olurum.

commenter

1978 doğumluyum ilk sigorta başlangıcım 2001 ocak 4900 gün primim var 14 yıl oldu halen çalışmaktayım kronik kalp hastasıyım iki defa ameliyat oldum 2008de 2014te ayrı ayrı tam teşekküllü 3 hastaneden numune hastanesi %70 Atatürk hastanesi %78 Hacettepe hastanesi &81 oranlarında raporum var malulen veya özürlü olarak en yakın tarihte ne zaman emekli olabilirim. (teşekkür ederim)

commenter

merhaba ben 1976 dogumluyum 1995 ssk başlangıcım marfan sendromu var gözlerimde sol yüzde doksan sag yüzde yirmi görme kaybı şimdide aurt damarımda genişleme oldugundan aurt damarım kalp kapagım degişti ve kalp pili takıldı 1935 gün ssk var malülen emekli olabilirmiyim veya buna göre olma durumum nedir

commenter

eşim 140kilokapıcdairesinde oturmaktayaklasık 3yıldı skrtalı çalışmaktakilodandolayı çalışamıyor buçalıştıgıapartmandayaklaşık 16yıldan beri çalışıyor devletyasaçıkartınca3yıldır skortayaptılar lütfen kilomdan dolayı artık çalışamıyorum emekli olabilirmiyimbana yardımcı olurmusunuz saygılar sunuyorum şimdiden alah razı olsun05317278651

commenter

Merhaba 2009 yılında bana polistimia vera tanısı konuldu o günden beri bu hastalığın tedavisini görüyorum 1 ay önce de portal ven trombozu tanısiyla hastanede 10 gün yattım dalak ve karaciğer imin arasındaki damar tıkanmış ve dalak büyüklüğü normalin iki katı büyüklüğe ulasmis 4700 gün sigorta primi var emekli olabilirmiyim

commenter
levent erdoğan | Şubat 18th, 2015 at 17:39

Merhaba ben1976doğumluyum2007de gut hastalığım çıktı ayaklarımın üstü ve dizlerim şişiyo emekli olabilirmiyim

commenter

ben 1991 bakurluydum 1999 yılına kadar pirimimi yatırdım pirim borcum yok 2008yılında 28 günlük sigortam var 2011yılın kalp kırizi geçirdim stent takıldı ve anjıyo yapıldı yüzde 52lik raporum var ben malulen emekli ola bilirmiyim.olamassam ne yapmalıyım .nekadar prim yatırmalıyım.
MEHMET ASLAN 1965 DOGUMLUYUM HATAY DÖRTYOL DA YAŞIYORUM

commenter
ümit alagöz | Şubat 21st, 2015 at 01:54

selam annem 4 yıl 9 ay 25 gündür bağkurlu 2 tane çocuğu var ve şuan yaşı 05.08.1950 doğumlu 65 yaşında doğum borçlanması ve yaşlılığından dolayı iş yapamaz raporu alırsak malulen emekliliğe hak kazanmışmıdır iyi çalışmalar

commenter

Ben askerden pisikiyatriden çürük aldim 4 ay oldu raporumda uyum bozuklullari suremlj tekrarlayan diye geciyor acaba malulen emekli olabilirmiyim

commenter
mehmet albayrak | Şubat 24th, 2015 at 10:28

Merhaba ben 1975 dogumluyum 1993 sigorta girisim var 5250 gun primim var sag gozum tamamen gormuyor askeri raporum var malulen emeklilige basvurdugumda emekli olabilrmiyim.

commenter
fikret parlar | Mart 29th, 2015 at 19:34

1952.DOGUMLUYUM.01.01.1970.SSK GİRİŞİM VAR2050.GÜN PİRİMİM VAR.SOL GÖZÜMÜ KAYBETTİM.SAG GÖZÜMDE İSE.YÜZDE ONYEDİ KAYIP OLDUGUNUDA SÖYLEDİLER AMALİYAT DAHİ OLDUM HİÇ FAYDAI OLMADI.TİP İKİ ŞEKER HASTASIYIM ON YILDIRDA ÜNSÜLÜN KULLANIYORUM.VE İKİ KEZDE BEL FITIGINDAN AMALİYAT OLDUM BU ŞARTLAR ALTINDA MALÜNEN EMEKLİ OLABİLİRMİYİM. NOT.SİVAS ÜNÜVERSİTESİ KAYIP GÖZ İÇİN.32 ORAN VERDİ ŞEKERDEN 20 AMALİYATDAN 12 NOROLOJİDE 10 VERDİ TOPLAM YÜZDE YETMİŞDÖRT İDİ HENÜZ SONUÇLANMADI. SAYGILARIMLA CEVABINIZI BEKLİYORUM. 29.03.2015

commenter
metin yağı | Nisan 2nd, 2015 at 00:38

ben 1977 doğumluyum 1990 da ssk girişim var 3500 pirimvar sol göz tenbel raporvar beyin amalıyatı oldum
epilepsi bayılma var malülen emekli olabiliolurmu

commenter
recep kocabacak | Nisan 7th, 2015 at 15:49

2 yıldır dosyam sgk da aldım avukata başvurdum acaba nasıl ve ne zaman sonuclanır

commenter
süleyman dinçsever | Nisan 9th, 2015 at 08:47

merhaba ben yaklaşık 13 yıldır şeker hastasıyım ve şekerim 350-600 civarlarında seyrediyor aynı zamanda hiper tansiyon ve ritim bozukluğu var bende bu yasadan yararlana biliyor muyum

commenter
yasar dissiz | Nisan 11th, 2015 at 18:17

Ben 2014 kasim ayinda dort üncu felc gecirdim sag tarafim kolum bacam tutmadi 5300 günum var malulen emekli olabilirmiyim beni bilgilendirirseniz sevinirim

commenter

merhaba ben 2005 ocak ayından beri bağkurluyum.2006 da sol mememi 2013 de de sağ mememi kaybettim.tedavi gördüm şu an sadece ilaç tedavisi görüyorum.Fakat iki kollarımı da lenf bezleri alındığı için rahat kullanamıyorum.esnaf bağkuru ödüyorum.malülen emekli olma şansım varmı yardımcı olursanız çok sevinirim…

commenter

SSK Dökümü almak için ne yapmam gerekir

commenter
ERDOĞAN GÜNAY | Eylül 28th, 2015 at 18:23

1971 doğumluyum 1994 emekli sandığı girişim ve 4 yıl hizmetim var 15 ayda askerlik yaptım 2010 da sgk lı olarak çalışmaya başladım 16 şubat 2011 de yaşamış olduğum iş kazası sonunda sağ ayağımı diz altından kesildi onda 7 uzur kaybı ve yüzde 43 iş göremez raporum ar ne kadar sgk ya müracat etiysem malğlen amakli olamıyorum bu hususta beni bilgilendirirseniz sevinirim irtibat tel 0531 978 06 17

Leave a Reply

Name:
Email:
Website:
Comment:
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>