Malulen Emeklilik | Malulen Emeklilik Şartları Neler?

Malulen emeklilik sorgulama ve malulen emeklilik evrak takibi  nasıl yapılır? sorularının  yanıtlarını ayrıntılı olarak yazımızda bulabilirsiniz. Malulen Emeklilik Şartları 2013 yılında düzenlendi.  Yeni düzenlemeden sonra nasıl değişmeler oldu. Buna göre kimler malulen emekli olacak?

Malulen emeklilik başvuru şartları 2016

· En az %60 oranında iş göremezlik raporunuz olmalı.
· 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süreniz dolmalı. (Bakıma muhtaç derecede malul olursanız 10 yıl şartı aranmaz.)
· Malullüğe sebep olan rahatsızlığınızın çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması gerekiyor.
Malulen emeklilik şartları gün sayısı;
1800 prim günü ve 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmanız emeklilik için yeterli olacaktır. Eğer bir başkasının bakımına muhtaç olacak durumda bir malullük var ise 10 yıl şartı gerekmemektedir. Sadece 1800 prim günü yeterli olacaktır.
Malulen emeklilikte en kritik nokta çalışma gücü kaybının ispatı. Çalışma gücünü herhangi bir hastalık veya kaza neticesinde kaybedenler SGK’nın yetkili kıldığı hastanelerden aldıkları rapor ile bu kayıplarını tespit ettirdiklerinde malullük aylığı alabiliyorlar. Alınan raporda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunun tespiti şart.
Malulen emeklilik Başvuru nasıl yapılır?
– Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.
e-Devlet üzerinden Malüliyet Aylığı başvurusu yapmak için tıklayınız…

Malulen emeklilik sorgulama işlemleri için TC kimlik No ile SGK internet sitesinden gerekli bilgileri doldurun. Malulen emeklilik başvuru sorgulama sonucu görmek için tıklayınız…

malulen_emeklilik

 

MALULLÜK AYLIĞI ALAN KİŞİ ÇALIŞIRSA MAAŞI KESİLİR
1 Ekim 2008 tarihinden sonra malullük aylığı bağlanmış kişiler, çalışmaya başlamaları halinde aylıklarını kaybediyorlar. Bu kişiler adına hem uzun vadeli, hem kısa vadeli sigorta kolları primlerinin tamamının ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla şeker ve tansiyon hastası olan bir kişi eğer genç yaşta malullük aylığına hak kazanmış ve tekrar çalışmak durumunda kalmışsa aylığını kaybedecek.
Diğer yandan bazı durumlarda da çalışılmaya başlanması malullük aylığının kesilmesini gerektirmeyebilir. Burada önemli olan çalışanların sigortaya başlangıç tarihleri ile emeklilik tarihleridir. 1.10.2008 tarihinden önce sigortalı yani 4/a statüsünde, Ba- Kur 4/b ve devlet memuru yani 4/c statüsünde olup, malullük aylığı almakta iken tekrar çalışma yaşamına girenlerin malullük aylığına dair durumları şu şekilde özetlenebilir:

Ssk’ya tabi olarak çalışma Bağ – Kur kapsamında çalışma Kamu Işyerlerinde Çalışma
SSK Aylığı Alanlar Aylık kesilir tüm sigorta kollarına tabi prim alınır. Aylık kesilmez. Aylıklardan %15 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Aylıkları kesilmez
Bağ – Kur Aylığı alanlar Aylıkları kesilmez. Prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Aylıkları kesilmez. Herhangi bir prim ödemezler. Aylıkları kesilmez.
Emekli Sandığından Aylık Alanlar Aylıkları kesilmez. Prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilir. Malullük aylıkları kesilmez. Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilir Aylıkları kesilir, emekli sandığına tabi hizmetleri devam ettirilir.

Malulen Emeklilik Maaşı Ne kadar?

Malullük aylığının miktarı malul kişinin prim ödeme gün sayısına göre değişir. Dolayısıyla tek bir malulluk aylığından bahsetmek mümkün değildir. Prim ödeme gün sayısı 9.000 günden az olan malullere ödedikleri prim sayısı üzerinden emekli maaşı bağlanır gibi hesaplanan malullük aylığı bağlanır. Prim ödeme gün sayıları 9.000 günün üzerinde olanlar için ise 9.000 gün üzerinden hesaplanan malullük aylığı bağlanır. Dolayısıyla 10 yıl sigortalılık ve 5 yıl prim ödemek suretiyle malullük aylığına hak kazanan bir kişiye bağlanacak malullük aylığı ile 25 yıl prim günü ile bağlanacak malullük aylığı birbirinden oldukça farklı olacaktır. Malullük aylığı düşük kalan sigortalıların yeniden çalışmaya başlamak istemesi de bu nedenledir.
SSK’DAN MALULEN EMEKLİLİK

Sigortalının en az 1800 gün veya 10 yıldan beri sigortalı olup sigortalılık süresinin her yılı için ortalama olarak en az 180 gün prim ödemiş olması gerekir.
506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu’nun malullük sigortası ile ilgili maddelerinde kimlerin malul sayılacağı ve bu sigorta kolunun sağladığı yardımlardan aranacak şartlar belirtilmiştir. Anılan yasanın 53. maddesinde kimlerin malul sayılacağı şu şekilde belirtilmiştir.
a) Çalışma gücünün en az 2/3′ünü yitirdiği tespit edilen,
b) 34’üncü madde gereğince yapılan tedavi sonunda kurum sağlık tesisleri sağlık kurullarınca düzenlenecek usulüne uygun rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu çalışma gücünün en az 2/3′ünü yitirdiği tespit edilen,
c) İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60′ını kaybeden Sosyal Sigortalar Kurumu’nca tespit edilen sigortalı malûllük sigortası bakımından malûl sayılır.

EMEKLİ SANDIĞI’NDAN MALULEN EMEKLİLİK
En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 günü olan veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olan iştirakçilerden kamudaki görevlerinden ayrıldıktan sonra, herhangi bir sigortalılık haline tabi olmayanlara da çalışma gücünün en az yüzde 60’ını kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca saptanması durumunda malûllük aylığı bağlanması mümkün bulunuyor.

BAĞ-KUR’DA MALULEN EMEKLİLİK
Bağ-Kur kapsamında çalışan bir sigortalının malul olarak kabul edilebilmesi için sosyal sigortalar kanununda olduğu gibi sağlık tesisince çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiğine dair rapor verilmesi gerekmektedir.
Bağ-kur sigortalısının 2/3 oranında çalışma gücünü kaybettiği tespit edildikten sonra malullük aylığı bağlanabilmesi için 1479 sayılı Bağ-kur kanunun 29. maddeye göre şu şartları karşılaması gerekmektedir:
a) Çalışma gücünü 2/3 oranında yitirdiği tespit edilmiş olması,
b) En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması,
c) Yazılı talepte bulunmak ve talep tarihi itibariyle prim ve her türlü borçlarını ödemiş olmak, şarttır.
Malulen Emeklilik Şartları için gerekli aylığa bağlanmak için 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malulen emeklilik maaşı ne zaman başlar?
Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

No Responses to “Malulen Emeklilik | Malulen Emeklilik Şartları Neler?”

Leave a Reply

Name:
Email:
Website:
Comment:
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>